แบบประเมินความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้ คู่มือการบริหารจัดการงานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
ตามที่สำนักงานอธิการบดี ได้มีการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี เพื่อดำเนินกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้ และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีบนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ นั้น
การจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการ เรื่อง การบริหารจัดการงานสารบรรณ เพื่อช่วยลดลดเวลาในการรับส่งเอกสารมีระบบสืบค้นหนังสืออย่างรวดเร็ว สร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ

กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง หรือ ตรงตามความคิดเห็นของท่าน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy