Hnúšťa - projektové zámery podnikateľov
Mapovanie podnikateľských projektových zámerov na území mesta Hnúšťa 2019 - 2023

Pokyny k vyplneniu a doručeniu formuláru:
1. Pre každý projektový zámer použite osobitný formulár.
2. Vo formulári vyplňte všetky údaje, ktoré sa týkajú Vášho zámeru.
3. Formulár vyplňte najneskôr do 31.08.2018 a odošlite kliknutím na Odoslať.

Doručené projektové zámery budú doplnené do zoznamu podnikateľských investícií v meste Hnúšťa v rámci pripravovanej aktualizácie Programu rozvoja mesta Hnúšťa. Podnikateľské subjekty budú zároveň v prípade vhodnosti projektových zámerov informované o možnostiach ich podpory v rokoch 2019 - 2023 v rámci výziev na predkladanie projektov, ktoré bude/plánuje vyhlasovať:
- Miestna akčná skupina MALOHONT (cez stratégiu miestneho rozvoja)
- Výbor pre rozvoj okresu Rimavská Sobota (cez akčný plán)
Upozornenie: Vami uvedené informácie vo formulári projektového zámeru majú informatívny charakter.
Vyplnením a zaslaním projektového zámeru nevzniká podnikateľskému subjektu právny nárok na poskytnutie dotácie alebo iného finančného príspevku na realizáciu predloženého zámeru.

Komisia podnikateľskej činnosti, správy majetku mesta, obchodu a služieb a regionálnej politiky
pri Mestskom zastupiteľstve v Hnúšti

1. Názov podnikateľského subjektu (obchodné meno): *
Your answer
2. Adresa sídla: *
Your answer
3. Adresa prevádzky (ak je iná ako sídlo): *
Your answer
4. Kontaktné údaje (tel./mobil, email, web stránka): *
Your answer
5. Právna forma podnikateľského subjektu: *
Your answer
6. Predbežný názov zámeru: *
Your answer
7. Stručný popis zámeru (čo konkrétne plánujete zrealizovať): *
Your answer
8. Plánovaný počet vytvorených pracovných miest: *
9. Predbežný termín realizácie: *
10. Predbežná výška celkových výdavkov (v €): *
Your answer
11. Ďalšie poznámky (nepovinné):
Your answer
12. Meno a priezvisko osoby, ktorá vyplnila formulár: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms