Soutěž Buďte inspirací – kategorie D Investičně atraktivní obec, město Královéhradeckého kraje
Způsobilými soutěžícími jsou obce/města z Královéhradeckého kraje.
Email address *
Název soutěžící obce *
Your answer
Správní úroveň soutěžící obce *
Počet obyvatel k 31. 12. 2018: *
Your answer
Kontaktní osoba *
Your answer
Telefon/mail na zástupce soutěžícího *
(starosta/-tka, tajemník/-ice, apod.)
Your answer
Existence, kvalita a provázanost strategie/programu rozvoje obce
Máte schválenou strategii rozvoje? (příp. program rozvoje obce) *
Kdy byla strategie/program rozvoje naposledy aktualizovány? *
Your answer
Obsahuje v návrhové části opatření na podporu podnikání či rozvoj podnikatelského prostředí? *
Naplňujete strategii/program rozvoje dle implementačního plánu? *
Veřejné investice
Uveďte prosím hodnotu veřejných investic (z obecního rozpočtu), které byly vynaloženy na rozvoj podnikatelské infrastruktury. Např. do budování průmyslové zóny, rekonstrukce nebytových prostor pro podnikání, dopravní infrastruktury obsluhující místní firmy, apod. *
V mil. Kč za rok 2018
Your answer
Otevřenost radnice
Máte na vašich internetových stránkách sekci s informacemi pro podnikatele? *
Kdo se na obecním/městském úřadu věnuje spolupráci s místními podniky? *
Required
Zapojujete zástupce místních podniků do rozhodovacích procesů obce? *
Scházíte se pravidelně se zástupci podnikatelské sféry alespoň jednou ročně? *
Připravenost technické infrastruktury pro podnikání
Máte v územním plánu uvedeny volné/neobsazené plochy k podnikatelské činnosti? *
Jsou v obci volné plochy k podnikání – typu průmyslová zóna? *
Jsou v obci volné plochy k podnikání – typu brownfield? *
Pronajímá obec vlastní nebytové prostory k podnikání? *
Provozuje obec podnikatelský inkubátor se službami pro začínající podnikatele? *
Příprava kvalifikované pracovní síly
Zatrhněte, které předměty jsou vyučovány na místní základní škole. *
Required
Spolupracuje místní ZŠ s podnikatelskými subjekty (zaměstnavateli)? *
Uveďte výši investic z obecního rozpočtu do školské infrastruktury na úrovni základních škol. *
V mil. Kč za rok 2018
Your answer
Celkový přístup k podpoře podnikání v obci
Zde prosím rozveďte váš přístup k podpoře podnikání a spolupráce s místními podnikateli. Toto kritérium bude hodnoceno subjektivně partnery (např. krajskou hospodářskou komorou, krajským úřadem). Zaměřte se na tato témata: *
- přístup radnice při komunikaci s podnikateli, kooperaci při společných projektech s podnikatelskou sférou, podporu vzdělávání na úrovni základních škol, strategickému řízení hospodářského rozvoje obce, podporu začínajícím podnikatelům (např. zvýhodněnými nájmy nebytových prostor, nízkými místními poplatky, jinými službami).
Your answer
Popište spolupráci s investorem, který se ve vaší obci zasídlil v posledním roce. Jak jste se mu snažili vyjít vstříc, jaké kroky jste spolu kooperovali apod.
Your answer
Souhlas se zpracováním osobních údajů *
Souhlasím se zpracováním osobních údajů správcem Centrum investic, rozvoje a inovací, IČO 712 18 840, se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové (dále jen „správce“) v rozsahu jméno, příjmení, organizace, emailová adresa v listinné či elektronické podobě za účelem realizace aktivit v projektu Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje II. (02/2018-01/2020). Tento souhlas uděluji dobrovolně, přičemž jsem si vědom/a, že jej mohu kdykoliv odvolat, a to elektronicky na adrese info@cirihk.cz nebo písemně v sídle zadavatele. Jsem si vědom/a, že mám právo na svobodný přístup k informacím o zpracovávání mých osobních údajů a že mi náleží práva dle příslušných zákonných ustanovení. Další informace o zpracovávání osobních údajů správcem je možné nalézt na www.cirihk.cz/files/dokumenty/podminky.pdf.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy