Istraživanje mišljenja roditelja o privatnim uslugama dnevne skrbi o djeci

Svrha istraživanja – u funkciji izrade diplomskog rada istražiti mišljenja roditelja o privatnim uslugama dnevne skrbi o djeci. Rezultati istraživanja omogućit će jasnije shvaćanje odnosa roditelja prema ovoj vrsti usluga, te će ukazati na daljnje mogućnosti razvoja usluge. Ciljna skupina su osobe koje imaju jedno ili više djece predškolske dobi.

=================================================================================================================================

Prvi dio anketnog upitnika ispituje mišljenja ispitanika o privatnim uslugama dnevne skrbi o djeci.
Bez obzira jeste li koristili ili trenutno koristite navedene usluge, izrazite vlastito mišljenje sukladno sa slaganjem, odnosno ne slaganjem, s ponuđenim tvrdnjama.

  Dodatnim sadržajima i aktivnostima bolje zadovoljavaju želje i potrebe djece i roditelja.
  Lokacijski bolje zadovoljavaju potrebe roditelja (blizina stanovanja ili radnog mjesta)
  Više pažnje posvećuju modernim načinima komunikacije s roditeljiima.
  Izvode se u prostorijama koje su modernije, opremljenije i sigurnije za zdravlje djece.
  Cjenovno su neisplativi, odnosno preskupi.
  Spremnije su personalizirati uslugu prema djetetu po zahtjevima roditelja.
  Zapošljavaju osoblje koje predanije, profesionalnije i odgovornije obavljaju svoj posao.profesionalnije i odgovornije obavljaju svoj posao.
  Please enter one response per row