THE FIVE PRECEPT Review 2
Email *
Name *
Phap Danh / Dharma Name *
Tập làm theo giới nầy chúng ta rèn luyện được đức tính từ bi, biết thương yêu và quý trọng mạng sống của người khác. Chúng ta sẽ không gây thù ghét với một ai. Từ đó chúng ta sẽ tạo cho mình và người khác một đời sống an lành, thánh thiện. By practicing this precept, one obtains compassion. By knowing how to love, care, and respect the lives of those around one, one will not develop enemies. As results, one will be able to create a peaceful and harmonious lifestyles for oneself and for those around one *
Năm Giới (ngũ giới) do Ðức Phật chế ra giới để hàng Phật tử tại gia có thể kềm chế các pháp bất thiện của thân, miệng, ý. The five precepts were created by Buddha assisting the Buddhist to suppress any wrongdoings from the body, speech (mouth), and thoughts. *
Để thực hành được năm giới chúng ta phải: In order to be committed practicing the 5 precepts we ought to: *
Năm Giới (ngũ giới) do Ðức Phật chế ra giới để hàng Phật tử tại gia có thể kềm chế các pháp bất thiện của thân, miệng, ý; chọn một ( thân, miệng, hoặc ý) thường hay dẫn đầu sự bất thiện cho mỗi giới: The five precepts were created by Buddha assisting the Buddhist to suppress any wrongdoings from the body, speech (mouth), and thoughts; choose (body, speech (mouth), or thoughts) one that is most of time leading to the misconduct for each precept. Không được giết hại người và sinh vật/ Do not take the life of sentient beings *
Năm Giới (ngũ giới) do Ðức Phật chế ra giới để hàng Phật tử tại gia có thể kềm chế các pháp bất thiện của thân, miệng, ý; chọn một ( thân, miệng, hoặc ý) thường hay dẫn đầu sự bất thiện cho mỗi giới: The five precepts were created by Buddha assisting the Buddhist to suppress any wrongdoings from the body, speech (mouth), and thoughts; choose (body, speech (mouth), or thoughts) one that is most of time leading to the misconduct for each precept. Không được tà hạnh bất chính/ Do not commit any improper sex acts *
Năm Giới (ngũ giới) do Ðức Phật chế ra giới để hàng Phật tử tại gia có thể kềm chế các pháp bất thiện của thân, miệng, ý; chọn một ( thân, miệng, hoặc ý) thường hay dẫn đầu sự bất thiện cho mỗi giới: The five precepts were created by Buddha assisting the Buddhist to suppress any wrongdoings from the body, speech (mouth), and thoughts; choose (body, speech (mouth), or thoughts) one that is most of time leading to the misconduct for each precept. Không nói dối, nói lời xấu ác/ Do not lie or say harmful things *
Năm Giới (ngũ giới) do Ðức Phật chế ra giới để hàng Phật tử tại gia có thể kềm chế các pháp bất thiện của thân, miệng, ý; chọn một ( thân, miệng, hoặc ý) thường hay dẫn đầu sự bất thiện cho mỗi giới: The five precepts were created by Buddha assisting the Buddhist to suppress any wrongdoings from the body, speech (mouth), and thoughts; choose (body, speech (mouth), or thoughts) one that is most of time leading to the misconduct for each precept. Không được trộm cắp/ Do not steal *
Năm Giới (ngũ giới) do Ðức Phật chế ra giới để hàng Phật tử tại gia có thể kềm chế các pháp bất thiện của thân, miệng, ý; chọn một ( thân, miệng, hoặc ý) thường hay dẫn đầu sự bất thiện cho mỗi giới: The five precepts were created by Buddha assisting the Buddhist to suppress any wrongdoings from the body, speech (mouth), and thoughts; choose (body, speech (mouth), or thoughts) one that is most of time leading to the misconduct for each precept. Không được uống rượu và các chất say/ Do not use alcohol or intoxicants *
Học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hộị Con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con là để thực hành giới: to cultivate responsibility and learn ways to protect the safety and integrity of individuals, couples, families, and societỵ I am determined not to engage in sexual relations without love and a long-term commitment is in order to practice: *
Tai sao ta cần phải Tụng Giớỉ? Why should we practice Precept chanting? *
Khi nào chúng ta thực hành năm giớỉ? When do we commit to the 5 precepts? *
Tập ăn chay là để thực hành giới: Be vegetarian is practicing: *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of HoaNghiem.org. Report Abuse