Prieskum názorov predstaviteľov obcí

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou vyplnenia nasledovného dotazníka. Je určený štatutárnym zástupcom obce a poslancom jednotlivých obecných zastupiteľstiev ako volených zástupcov obyvateľov žijúcich v dotknutých samosprávach, čím zosobňujú názory a postoje týchto ľudí.

Výstupy z tohto dotazníka budú slúžiť ako zdroj údajov pre pripravovaný spoločný strategický plán rozvoja obcí v kontexte ustanovení zákona č. 538/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Dotazník je anonymný a elektronický.

V prípade, ak potrebujete pomoc pri vyplnení dotazníka, môžete v čase od 8:00 do 15:00 hod. kontaktovať p. Moravčíka na tel.: 0904 607 027

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Dostupnosť a kvalita zdravotných služieb
  Dostupnosť a kvalita sociálnych služieb
  Dostupnosť a kvalita materských škôl
  Dostupnosť a kvalita základných škôl
  Dostupnosť a kvalita stredných škôl
  Fungovanie mestskej/obecnej polície
  Dostupnosť a kvalita kultúrnych akcií
  Kvalita športovísk
  Kvalita detských ihrísk
  Počet parkovacích miest
  Počet zberných miest odpadu
  Stav komunikácií
  Stav chodníkov
  Ústretovosť a ochota pracovníkov obecného úradu
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Rozsah verejných plôch (parkov)
  Úroveň starostlivosti o verejné plochy
  Čistota a vzhľad obecných plôch
  Kvalita ovzdušia
  Miera hlučnosti
  Please enter one response per row
  This is a required question