Alustava kysely leirin järjestäjille
Kyselyn tarkoituksena on antaa KVT:lle hyvä kuva siitä, miten leirin käytännön järjestelyt aiotaan hoitaa ja jonka perusteella tehdä päätös leirin toteuttamisesta.

Lähetettyäsi lomakkeen, KVT:n toimistolta lähetetään sinulle koonti vastauksistasi ja linkki, josta pääset tarvittaessa muokkaamaan tai tarkentamaan niitä. KVT:n johtokunta hyväksyy tai hylkää leiriehdotuksen noin kahden viikon kuluessa sen lähettämisestä. Mikäli leiriehdotus hyväksytään sellaisenaan, tehdään KVT:n ja leirinjärjestäjän välinen leirisopimus, jonka liitteeksi kysely laitetaan.

Mikäli sinulla on vaikeuksia täyttää tai lähettää lomaketta KVT:lle, voit ottaa yhteyttä KVT:n toimistoon
puh 045 1049828
sähköposti leirit@kvtfinland.org

Tai voit myös pyytää lomakkeen Word-tiedostomuotona yllä olevasta osoitteesta ja lähettää täytettynä sähköpostitse samaan osoitteeseen.

Leirin järjestäjän tiedot
Leirin järjestäjä /Organisaatio *
Your answer
Yhteyshenkilö *
Your answer
Puhelinnumero *
Your answer
Sähköposti *
Your answer
Osoite *
Your answer
Onko yllä nimetty yhteyshenkilö sama leirin aikana? *
Jos yhteyshenkilö on eri leirin aikana, anna leirin aikana tavoitettavissa olevan henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Your answer
Leiripaikan yhteystiedot *
Osoite, puhelinnumero, sähköposti
Your answer
Leirin ajankohta
Leirin aloituspäivä *
Leirin ensimmäisenä päivänä vapaaehtoiset saapuvat leiripaikalle, yleensä iltapäivällä tai illalla. Ensimmäisenä päivänä ei yleensä tehdä töitä, vaan tutustutaan leiripaikkaan, sen sääntöihin ja muihin vapaaehtoisiin.
MM
/
DD
/
YYYY
Leirin viimeinen päivä *
Leirin viimeinen päivä on myös vapaaehtoisten lähtöpäivä, jolloin ei tehdä töitä. Lähtöaika voi olla leirinjärjestäjästä ja kulkuyhteyksistä riippuen esim. klo 12.
MM
/
DD
/
YYYY
Mitkä päivät ovat vapaaehtoisilla vapaata? *
Viikossa tulisi olla kaksi vapaapäivää saapumis- ja lähtöpäivän lisäksi. Vapaapäivä voi olla viikolla tai viikonloppuna.
Your answer
Onko leiripaikalle mahdollista saapua päivää etukäteen tai lähteä päivää myöhemmin. *
Osa KVT:n vapaaehtoisista saattaa olla pitkämatkalaisia jotka lentoaikataulujen vuoksi saapuvat päivää aiemmin maahan tai lähtevät maasta leirin loppumisen jälkeisenä päivänä. Joskus vapaaehtoiset myös haluaisivat viettää päivän leiripaikalla ennen/jälkeen leirin leväten tulevaa matkaa varten.
Required
Vapaaehtoiset
Vapaaehtoisten määrä *
Kuinka monta vapaaehtoista maksimissaan toivotte? Huom. määrään sisältyy kaksi KVT:n leirinvetäjää, eli jos laitat vapaaehtoisten määräksi vaikkapa 10, tällöin KVT pyrkii etsimään 8 kansainvälistä vapaaehtoista ja 2 leirinvetäjää leirille.
Kehitysvammaiset vapaaehtoiset ja lapsiperheet *
Leirin tulisi olla avoin myös vammaisille vapaaehtoisille ja lapsiperheille. Voivatko näiden ryhmien edustajat osallistua leirille?
Required
Mikäli leiri ei sovellu kehitysvammaisille vapaaehtoisille tai lapsiperheille, kerro miksi ei.
Your answer
Työn ohjaaja ja työn käytännön järjestelyt
Työnohjauksen ja leirinvetäjän yhteyshenkilönä toimimisen kannalta on tärkeää, että leiri-isäntä on käytettävissä koko leirin ajan ja myös kiinnostunut leirin kulusta ja leiriläisistä.
Leirin teemat ja tavoitteet *
Mitä yhdistyksenne tekee? Miten työleiri tukee toimintaanne? Mitä odotatte työleiriltä?
Your answer
Mitä työtä leirillä tehdään? *
Leiri-isäntä vastaa leirin työtavoitteista ja niiden saavuttamisesta sekä työnohjauksen järjestämisestä. Työtä on järjestettävä riittävästi, mutta tavoitteista on tarvittaessa pystyttävä myös joustamaan.
Your answer
Työn ohjaajan nimi
Your answer
Työn ohjaajan sähköposti
Your answer
Työn ohjaajan puhelinnumero
Your answer
Päivittäinen työaika (h/päivä, päivää/viikko) *
Suositus on 6h/pv, 5 päivää viikossa. Työajasta voidaan poiketa osapuolten yhteisellä suostumuksella.
Your answer
Mitä työvälineitä vapaaehtoisille tarjotaan? *
Leiri-isäntä vastaa asianmukaisten työvälineiden järjestämisestä leiriläisille.
Your answer
Kuinka työturvallisuudesta huolehditaan? *
Leiri-isäntä on vastuussa työturvallisuudesta, suojavälineistä ja ensiaputarvikkeista. Leiri-isäntä on vastuussa työtehtäviin opastamisesta ja tehtävien turvallisesta suorittamisesta, suojavälineistä ja ensiaputarvikkeista. Leiriläisillä on oikeus kieltäytyä vaaralliseksi katsomastaan työstä.
Your answer
Opinto-osuus, vapaa-aika ja paikallisyhteisö
Vaikka työ onkin leirillä yksi pääasioista, toivomme KVT:llä että leiriläiset saisivat ajastaan Suomessa mahdollisimman paljon irti. Sen vuoksi kannustamme järjestämään työn lisäksi ns. opinto-osuuden, erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja sekä tilaisuuden viettää aikaa paikallisten, erityisesti nuorten, seurassa.
Onko leirille mahdollista järjestää opinto-osuutta? Jos kyllä, miten? Jos ei, miksi ei? *
Opinto-osuuden kautta vapaaehtoiset voivat oppia lisää leirin teemoista, Suomesta, paikallisesta yhteisöstä tai toisistaan. Opinto-osuuden voi toteuttaa vapaavalintaisella tavalla, esim. vierailun, työpajan, leffaillan, kansainvälisen teemaillan, mölkkykilpailun tai keskustelutilaisuuden muodossa - tai miksei vaikka työnohessa! Opinto-osuus kannattaa mieluiten järjestää työajan puitteissa, ei vapaa-ajalla. Asiasta voi jutella etukäteen KVT:n tai leirinvetäjien kanssa.
Your answer
Mitä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia leirillä on? *
Leiri-isäntä voi suunnitella vapaa-ajan viettoa yhdessä leirinvetäjän kanssa etukäteen tai leiriläisten kanssa leirin aikana.
Your answer
Miten paikalliset, erityisesti nuoret osallistuvat leirin järjestämiseen tai leirin aktiviteetteihin? Arvioithan myös karkeasti paikallisten määrän. *
Your answer
Majoitus ja ruokailu
Miten majoitus järjestetään? *
Valitse alta sopivat vaihtoehdot ja tarvittaessa kerro lisätietoja alla olevaan kenttään.
Required
Miten ruokailu järjestetään? *
Valitse alta sopivat vaihtoehdot ja tarvittaessa kerro lisätietoja alla olevaan kenttään.
Required
Lisätietoja
Your answer
Vakuutukset ja muut kustannukset
KVT ei vastaa leirin aikana aiheutuneista kuluista kuten kauppamatkoista tai retkistä. Jos leirinvetäjällä on oma auto ja hän ajaa sitä leirin asioissa tulee käyttökustannusten korvaamisesta sopia leiri-isännän ja vetäjän välillä.
Vakuutukset *
KVT on vakuuttanut KVT:n kautta tulevat 18 - 64 -vuotiaat leirinvetäjät ja vapaaehtoiset kattojärjestönsä SCI:n kautta äkillisten sairastumisten ja tapaturmien varalta. Alle 18-vuotiaista leirin osanottajista vastuu on heidän vanhemmillaan. KVT ei ole vastuussa leiri-isännälle koituvista aineellisista vahingoista ja menetyksistä. Onko leiri-isännällä aineelliset vahingot korvaava vakuutus?
Millainen budjetti leirille on varattu? Kuinka paljon leiriläisten päivittäiseen ruokailuun on varattu rahaa? Kuka rahankäytöstä huolehtii? *
Suositeltava minimisumma 8 euroa / päivä leiriläistä kohti. Varsinkin jos työ on hyvin fyysistä ulkotyötä, saattaa ruokaan mennä enemmänkin - parempi siis varata reilusti ruokavaraa!
Your answer
Leirikoordinaatiomaksu ja leirin peruuntuminen *
Hyväksyn seuraavat ehdot leirimaksuun ja leirin peruuntumiseen liittyen.
Required
Viestintä ja markkinointi
Viestintä ja markkinointi *
KVT mielellään ottaa vastaan kuvia leiriltä ja leiripaikasta, joita voi käyttää leirin ja KVT:n toiminnan markkinointiin sekä viestintään.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service