แบบประเมินการใช้บริการร้านค้าในโรงอาหาร
แบบประเมินร้านค้าในโรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คำชี้แจง: ให้นักเรียนเขียนระดับคะแนนลงในช่องที่ตรงกับตัวท่านและความพึงพอใจที่ท่านมีต่อการให้บริการของผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อที่จะนำข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น

เกณฑ์การประเมิน: 5= ดีมาก 4=ดี 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=ควรปรับปรุง
เลือกประเภทผู้ประเมิน *
เลือกประเภทผู้ประเมินจากรายการ เช่น บุคลากรโรงเรียน นักเรียน หรือ บุคคลทั่วไป
ร้านก๋วยเตี๋ยวบอสเบส
Captionless Image
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = ควรปรับปรุง
ปริมาณอาหารเหมาะสมกับราคา
คุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ความสะอาดของภาชนะ (จาน ชาม ช้อน ส้อม ตะเกียบ)
ความสะอาดของผู้ประกอบอาหาร (การแต่งกาย เล็บ ผม มือ)
รสชาติอาหาร
อัธยาศัยของผู้ประกอบการร้านค้า
ร้านข้าวราดแกงอิ่มทิพย์
Captionless Image
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = ควรปรับปรุง
ปริมาณอาหารเหมาะสมกับราคา
คุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ความสะอาดของภาชนะ (จาน ชาม ช้อน ส้อม ตะเกียบ)
ความสะอาดของผู้ประกอบอาหาร (การแต่งกาย เล็บ ผม มือ)
รสชาติอาหาร
อัธยาศัยของผู้ประกอบการร้านค้า
ร้านเตี๋ยวตุ๋นอินดี้
Captionless Image
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = ควรปรับปรุง
ปริมาณอาหารเหมาะสมกับราคา
คุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ความสะอาดของภาชนะ (จาน ชาม ช้อน ส้อม ตะเกียบ)
ความสะอาดของผู้ประกอบอาหาร (การแต่งกาย เล็บ ผม มือ)
รสชาติอาหาร
อัธยาศัยของผู้ประกอบการร้านค้า
ร้านหมูบุญโต ข้าวหน้าหมูทอดญี่ปุ่น
Captionless Image
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = ควรปรับปรุง
ปริมาณอาหารเหมาะสมกับราคา
คุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ความสะอาดของภาชนะ (จาน ชาม ช้อน ส้อม ตะเกียบ)
ความสะอาดของผู้ประกอบอาหาร (การแต่งกาย เล็บ ผม มือ)
รสชาติอาหาร
อัธยาศัยของผู้ประกอบการร้านค้า
ร้านเนสท์แอนด์เมย์อาหารนานาชาติ
Captionless Image
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = ควรปรับปรุง
ปริมาณอาหารเหมาะสมกับราคา
คุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ความสะอาดของภาชนะ (จาน ชาม ช้อน ส้อม ตะเกียบ)
ความสะอาดของผู้ประกอบอาหาร (การแต่งกาย เล็บ ผม มือ)
รสชาติอาหาร
อัธยาศัยของผู้ประกอบการร้านค้า
ร้านลุงอ้วนข้าวมันไก่
Captionless Image
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = ควรปรับปรุง
ปริมาณอาหารเหมาะสมกับราคา
คุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ความสะอาดของภาชนะ (จาน ชาม ช้อน ส้อม ตะเกียบ)
ความสะอาดของผู้ประกอบอาหาร (การแต่งกาย เล็บ ผม มือ)
รสชาติอาหาร
อัธยาศัยของผู้ประกอบการร้านค้า
ร้านป้าแมว (ร้านน้ำและของหวาน)
Captionless Image
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = ควรปรับปรุง
ปริมาณอาหารเหมาะสมกับราคา
คุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ความสะอาดของภาชนะ (จาน ชาม ช้อน ส้อม ตะเกียบ)
ความสะอาดของผู้ประกอบอาหาร (การแต่งกาย เล็บ ผม มือ)
รสชาติอาหาร
อัธยาศัยของผู้ประกอบการร้านค้า
ร้านธารทอง (ลูกชิ้นทอดและน้ำผลไม้สกัด)
Captionless Image
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = ควรปรับปรุง
ปริมาณอาหารเหมาะสมกับราคา
คุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ความสะอาดของภาชนะ (จาน ชาม ช้อน ส้อม ตะเกียบ)
ความสะอาดของผู้ประกอบอาหาร (การแต่งกาย เล็บ ผม มือ)
รสชาติอาหาร
อัธยาศัยของผู้ประกอบการร้านค้า
ร้านผลไม้สดลีน่า
Captionless Image
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = ควรปรับปรุง
ปริมาณอาหารเหมาะสมกับราคา
คุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ความสะอาดของภาชนะ (จาน ชาม ช้อน ส้อม ตะเกียบ)
ความสะอาดของผู้ประกอบอาหาร (การแต่งกาย เล็บ ผม มือ)
รสชาติอาหาร
อัธยาศัยของผู้ประกอบการร้านค้า
ร้านน้าปอขนมหวาน
Captionless Image
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = ควรปรับปรุง
ปริมาณอาหารเหมาะสมกับราคา
คุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ความสะอาดของภาชนะ (จาน ชาม ช้อน ส้อม ตะเกียบ)
ความสะอาดของผู้ประกอบอาหาร (การแต่งกาย เล็บ ผม มือ)
รสชาติอาหาร
อัธยาศัยของผู้ประกอบการร้านค้า
ร้าน PP (เบเกอรรี่และนม)
Captionless Image
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = ควรปรับปรุง
ปริมาณอาหารเหมาะสมกับราคา
คุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ความสะอาดของภาชนะ (จาน ชาม ช้อน ส้อม ตะเกียบ)
ความสะอาดของผู้ประกอบอาหาร (การแต่งกาย เล็บ ผม มือ)
รสชาติอาหาร
อัธยาศัยของผู้ประกอบการร้านค้า
ร้าน ก.ไก่ (อาหารอีสานและไก่ทอด)
Captionless Image
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = ควรปรับปรุง
ปริมาณอาหารเหมาะสมกับราคา
คุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ความสะอาดของภาชนะ (จาน ชาม ช้อน ส้อม ตะเกียบ)
ความสะอาดของผู้ประกอบอาหาร (การแต่งกาย เล็บ ผม มือ)
รสชาติอาหาร
อัธยาศัยของผู้ประกอบการร้านค้า
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service