NIPP - ANKETA ZA SREDNJE ŠKOLE
CILJ ANKETE
-je istražiti zastupljenost prostornih podataka u obrazovnom sustavu, s posebnim naglaskom na Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP),
-procijeniti znanja o uporabi prostornih podataka koje učenici dobiju tijekom školovanja,
-utvrditi zadovoljava li nastavni program suvremene trendove, te
-prikupiti preporuke nastavnika za unapređenja nastave u području prostornih podataka.

PROSTORNI PODACI
Prema istraživanjima više od 80% informacija sadrži prostornu komponentu odnosno jednoznačno se mogu locirati u prostoru.
Veliki je broj prostornih podataka koji se koriste u okviru nastavnog programa srednjih škola. To su najčešće karte u bilo kojem obliku (digitalne ili analogne), popularne karte dostupne na internetu (google/yahoo/bing maps), GPX tragovi (GPS uređaji).
Prostorni podaci se koriste, ne samo u nastavi geografije, nego i u okviru drugih kolegija/nastavnih predmeta (npr. zoologija: kako pratiti kretanje svoje mačke/psa, meteorologija: odrediti visinu i položaj termometra za mjerenje temperature zraka, ekologija: lokacije zagađivača u vašem kraju, biologija: kartiranje rezultata terenskih aktivnosti/herbarija, hrvatski jezik: karta područja zastupljenosti dijalekata, kemija: karte rasprostranjenosti rudnih bogatstava/metala, povijest: karte povijesnih granica i ratova i sl.).

NIPP
Cilj uspostave NIPP-a je racionaliziranje prikupljanja prostornih podataka te standardiziranje podataka kako bi ih bilo moguće umrežiti i kvalitetno koristiti. Povezivanje različitih vrsta prostornih podataka omogućuje korisnicima provovođenje kompleksnih pretraga i analiza te povezivanje s prostorom, ostvaruju se pretpostavke za moderno upravljanje prostorom i prostornim resursima.

Podaci o ustanovi
Molimo Vas točno popunite podatke o Vašoj ustanovi. Sva polja su obavezna.
Naziv ustanove *
Vaš odgovor
Adresa *
Vaš odgovor
Županija *
Vaš odgovor
Kratki opis ustanove *
Vaš odgovor
Popis usmjerenja *
Vaš odgovor
Broj učenika *
Vaš odgovor
Broj nastavnika *
Vaš odgovor
Kontakt osoba (ime i prezime) *
Vaš odgovor
Telefon kontakta *
Vaš odgovor
Email kontakta *
Vaš odgovor
Dalje
Nikada ne šaljite zaporke putem Google obrazaca.
Google nije izradio niti podržava ovaj sadržaj. Prijava zloupotrebe - Uvjeti pružanja usluge