Letní PEPOUŠovská školka - 3. - 6. července 2012 v

Prosíme, do přihlášky vyznačte:
- kdy přibližně přijedete a odjedete
- která jídla tedy s námi absolvujete.
Prosíme vás, abyste nám všechny změny průběžně upřesňovali - nejlépe v komunitě Učte s námi http://goo.gl/UYKcW
Pavlína Hublová, pavkahu@gmail.com, 603 950 969
Jana Kneřová, jana.knerova@gmail.com
Klasika :-)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question