แบบทดสอบเพื่อขอรับเกียรติบัตรออนไลน์          (ฐานการเลี้ยงเป็ด+ไก่พื้นบ้าน)
คำชี้แจง กรุณาตอบคำถามให้ครบทุกข้อ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ชื่อ - นามสกุล (ตัวอย่าง นายสมชาย เกษมสุขมา) *
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ *
การถอดบทเรียนความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คำชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ถอดบทเรียนจากกิจกรรมในฐานตามหัวข้อ 3 ห่วง  2 เงื่อนไข 4 มิติ
1. 3 ห่วง ( พอประมาณ ) *
2. 3 ห่วง ( มีเหตุผล ) *
3. 3 ห่วง ( มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ) *
4. 2 เงื่อนไข  ( ความรู้ ) *
5. 2 เงื่อนไข  ( คุณธรรม ) *
6. 4 มิติ ( เศรษฐกิจ ) *
7. 4 มิติ ( สังคม ) *
8. 4 มิติ ( สิ่งแวดล้อม ) *
9. 4 มิติ ( วัฒนธรรม ) *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy