แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)และระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ห้อง 301 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
E-mail: mcuplan@mcu.ac.th
ชื่อ ฉายา (นามสกุล) *
ตำแหน่ง
สังกัดส่วนงาน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse