Bezpłatne szkolenia dla opolskich producentów żywności „Nasz ekoprodukt”
Formularz rejestracyjny do projektu "Szkolenia dla opolskich producentów żywności „Nasz ekoprodukt”". Z jednego przedsiębiorstwa może być delegowanych maksymalnie dwóch pracowników.

Projekt "Szkolenia dla opolskich producentów żywności „Nasz ekoprodukt"” jest organizowany przez Uniwersytet Opolski oraz współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wypełniając to zgłoszenie, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Jednocześnie oświadczam, iż Instytucja, którą reprezentuję spełnia wszystkie kryteria, kwalifikujące mnie do udziału w przedsięwzięciu tj. Podmiot, którą reprezentuję:
a) jest przedsiębiorstwem (w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.),
b) posiadają siedzibę/oddział na terenie województwa opolskiego,
c) prowadzi działalność na terenie województwa opolskiego,
d) nie jest wyłączony z udzielenia pomocy de minimis.*

* WYŁĄCZENIE: Pomoc de minimis (PMD) inna niż w sektorze produkcji rolnej i w sektorze rybołóstwa: PMD sumuje się w okresie trzech lat obrotowych. Oznacza to, że wartość PMD w jednym przedsiębiorstwie nie może przekroczyć na dzień jej udzielania, granicznej kwoty określonej w euro. W tym przypadku jest to kwota 200 000 euro.

WYŁĄCZENIE: Pomoc de minimis (PMD) w sektorze produkcji rolnej: PMD sumuje się w okresie trzech lat obrotowych. Oznacza to, że wartość PMD w jednym przedsiębiorstwie nie może przekroczyć na dzień jej udzielania, granicznej kwoty określonej w euro. W tym przypadku jest to kwota 15 000 euro. Ponadto PMD przyznawana przedsiębiorstwom jedynie w sektorze produkcji pierwotnej produktów rolnych.

WYŁĄCZENIE: Pomoc de minimis (PMD) w sektorze rybołóstwa: PMD sumuje się w okresie trzech lat obrotowych. Oznacza to, że wartość PMD w jednym przedsiębiorstwie nie może przekroczyć na dzień jej udzielania, granicznej kwoty określonej w euro. W tym przypadku jest to kwota 30 000 euro. Ponadto PMD przyznawana przedsiębiorstwom jedynie w sektorze produkcji, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rybołostwa.

Szczegóły ws. wyłączenia z udzielenia PMD w projekcie dostępne są na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/pomoc-publiczna/przeznaczenie/pomoc-de-minimis/

Szczegółowe oświadczenia dot. udzielenia pomocy de minimis będą wypełniane w pierwszym dniu szkolenia.
Nazwa przedsiębiorstwa *
Your answer
NIP przedsiębiorstwa *
Your answer
Typ przedsiębiorstwa *
wybierz jedno
Powiat, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa *
Your answer
Produkty przedsiębiorstwa *
wybór wielokrotny
Required
Imię i nazwisko zgłaszającego (+ numer tel. kontaktowego) *
Your answer
Imię i nazwisko zgłaszanego pracownika (+ numer tel. kontaktowego) *
Your answer
Imię i nazwisko drugiego zgłaszanego pracownika (+ numer tel. kontaktowego)
Your answer
Skąd dowiedzieli się Państwo o projekcie "Szkolenia dla opolskich producentów żywności „Nasz ekoprodukt”" *
wybierz jedno
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service