แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
8. ส่วนใดของระบบทางเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ *
1 point
4. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ *
1 point
เลขที่ *
1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของเทคโนโลยี *
1 point
2. ไอแพดเป็นเทคโนโลยีรูปแบบใด *
1 point
10. บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านใด *
1 point
5. การประชุมทางวีดิทัศน์ (video conference) เป็นเทคโนโลยีประเภทใด *
1 point
7. ส่วนใดของระบบทางเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมาเป็นผลิตภัณฑ์ *
1 point
ห้อง *
9. ส่วนใดของระบบทางเทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงผลผลิตมีความสมบูรณ์ตามความต้องการมากขึ้น *
1 point
กรอกชื่อ-สกุล *
Your answer
3. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความจำเป็นของมนุษย์ *
1 point
6. รถไถไร้คนขับ เป็นเทคโนโลยีประเภทใด *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of amnatchareon School. Report Abuse - Terms of Service