แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยา (Herb-Drug Interaction Database)
เพศ *
Required
อายุ *
Required
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
ความสมบูรณ์ครบถ้วน ความน่าเชื่อถือของข้อมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความสะดวกในการค้นหาและสืบค้นข้อมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด, ลักษณะ) *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
รูปแบบของฐานข้อมูลมีความเหมาะสม ใช้งานง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
คู่มือประกอบการใช้ฐานข้อมูลมีความชัดเจนเข้าใจง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ภาพรวมของความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
หากมีการเก็บค่าบริการในการสืบค้นข้อมูล ท่านยินดีที่จะใช้บริการหรือไม่ *
Required
ข้อคิดเห็นอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service