แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยา (Herb-Drug Interaction Database)
เพศ
Required
อายุ
Required
ระดับการศึกษา
อาชีพ
ความสมบูรณ์ครบถ้วน ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความสะดวกในการค้นหาและสืบค้นข้อมูล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด, ลักษณะ)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
รูปแบบของฐานข้อมูลมีความเหมาะสม ใช้งานง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
คู่มือประกอบการใช้ฐานข้อมูลมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ภาพรวมของความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
หากมีการเก็บค่าบริการในการสืบค้นข้อมูล ท่านยินดีที่จะใช้บริการหรือไม่
Required
ข้อคิดเห็นอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms