Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ακίνητο

Προς: Μεσίτρια Αστικών Συμβάσεων
Βαλασία Δοντά
25ης Μαρτίου 6, Αφάντου Τ.Κ.: 851 03
ΤΗΛ. - τηλ/πία (fax): 2241066304
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η δηλώνω ότι με την εντολή μου αυτή σας αναθέτω, με την ιδιότητά σας του Μεσίτη, την εξεύρεση και υπόδειξη ακινήτου.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας φόρμας γίνεται δεκτή από πλευράς του ενδιαφερομένου η καταβολή μεσιτικής αμοιβής (50% ενοικίου ή 2% για αγορά ακινήτου) σε περίπτωση που ενδιαφέρεται για την αγορά ή ενοικίαση του εν λόγω ακινήτου χωρίς καμία περαιτέρω όχληση από πλευράς μας και πριν την υπογραφή συμβολαίου με τους ιδιοκτήτες.
Επίσης δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί και αποδεχθεί ότι μόνο στην περίπτωση που θα καταρτιστεί σύμβαση για κάποιο από τα ακίνητα που θα μου υποδείξετε, η αμοιβή του μεσιτικού γραφείου είναι 2% επί της πραγματικής αγοραίας τιμής συν Φ.Π.Α. στην περίπτωση αγοράς, και 50% επί του τελικά συμφωνηθέντος μηνιαίου μισθώματος συν Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μίσθωσης.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question