แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน .Big Data
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
การศึกษา
หน่วยงาน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ความสะดวกในการใช้งานบนเว็บไซต์
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
1. สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน
2. ระบบมีความรวดเร็วทันใจ
3. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
4. ใช้ได้ทั้ง Computer และ mobile
ข้อมูลมีความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
5. มีความถูกต้องสอดคล้องความเป็นจริง
6. มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
7. เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ และเป็นประโยชน์
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
8. ตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด
9. สามารถแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ
10. รายงาน (Report) เข้าใจง่ายเป็นประโยชน์
ตอนที่ 3 ภาพรวมการให้บริการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy