Losy absolwentów ZSGiH w Sandomierzu od 2000 roku

Formularz jest dobrowolny i ma na celu badanie losów absolwentów szkoły.
Badanie jest związane z ewaluacją szkoły - WYMAGANIE 11

"Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych"

Dziękujemy za wypełnienie!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question