ESCOLA L'ESTELADA *Cànoves i Samalús*
Formulari per a suggerir millores, indicar links que no funcionen, informacions que considereu no han d'estar penjades, ...
Gràcies per la vostra col·laboració
Indiqueu la vostra petició
Apartat on es pot indicar o suggerir aspectes de la web de l'escola o peticions d'informació.
Voleu rebre avís de que hem fet l'actuació que demaneu?
Si voleu rebre una notificació conforme hi estem treballant assenyaleu SÍ.
Afegir un email on us puguem notificar el què s'ha fet.
Email per a enviar una resposta
Envia
No envieu mai contrasenyes a través de Formularis de Google.
Aquest formulari s'ha creat dins del domini Escola l'Estelada. Informa d'un ús abusiu