แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุ

คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคำถามดังต่อไปนี้ แล้วเลือกคำตอบให้ตรงตามความเป็นจริงเพื่อดูว่าตนเองมีความเสี่ยงเพียงใด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number exactly equal to 0
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question