Registrácia do vzdialeného prístupu HAN

Prístup do elektronických informačných zdrojov (zahraničných databáz). Prístup možno zriadiť len čitateľom s PLATNÝM čitateľským preukazom Ústrednej knižnice SAV
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Aktivácia Vám bude oznámená mailom. Activation will be announced by e-mail.