Ankieta do rodziców - czerwiec 2021
Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dla celów Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.
Ankieta jest anonimowa.
1. Czy Pani/Pana dziecko stosuje zasady kulturalnego zachowania wobec nauczycieli? *
2. Czy Pani/Pana dziecko stosuje zasady kulturalnego zachowania wobec swoich kolegów? *
3. Czy zna Pani/Pan prawa Państwa dziecka w szkole? *
4. Czy zna Pani/Pan obowiązki swojego dziecka w szkole? *
5. Czy uważa Pani/Pan, że prawa dziecka są w szkole przestrzegane? *
6. Czy według Pani/Pana szkoła uczy: postaw patriotycznych, postaw obywatelskich, poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, otwartości na wartości kultury Europy i świata? *
7. Czy Pani/Pana dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne (również online)? *
8. Jeśli nie, to proszę podać przyczynę.
9. Czy Pani/Pan wie, gdzie szukać pomocy w przypadku napadu, pobicia, wymuszenia, kradzieży, cyberprzemocy, czy innej niepokojącej sytuacji dotyczącej Państwa dziecka? *
10. Proszę napisać, do kogo Pani/Pan zwróci się o pomoc w powyższej sytuacji? *
Required
11. Czy w czasie zdalnej edukacji Pani/Pana dziecko doświadczyło: *
Required
12. Czy Pani/Pana dziecko doświadczyło niepokoju, obaw w związku z powrotem do szkoły po lockdownie? *
13. Jeśli dostrzegli Państwo obawy swego dziecka, proszę wymienić, jakie, czego dotyczą.
14. Czy czuliście Państwo obciążenie pracą zdalną Waszego dziecka? *
15. Czy chcielibyście Państwo otrzymać wsparcie w związku z niepokojącym zachowaniem Waszego dziecka (depresja, smutek, itp.). *
16. Czy chce Pani/Pan wziąć udział w warsztatach z zakresu problemów zdrowia psychicznego dzieci w następstwie izolacji społecznej, stanów emocjonalnych, pokonywania lęków, depresji, itp.? *
17. Jeśli tak, to w jakiej formie?
Clear selection
18. Czy zna Pani/Pan wewnątrzszkolne zasady oceniania oraz wymagania z poszczególnych przedmiotów? *
19. Czy Pani/Pan uważa, że system oceniania w szkole wymaga zmian? *
20. Jeśli tak, to proszę podać, jakie to powinny być zmiany.
21. Czy korzysta Pani/Pan z prawa do wpływania na treści zawarte w szkolnym programie wychowawczo - profilaktycznym? *
22. Jakie ma Pani/Pan uwagi do funkcjonowania szkoły (zdalnego i stacjonarnego)?
23. Jestem rodzicem ucznia klasy: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku. Report Abuse