Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na stanowisko: Specjalista/-ka ds. e-poszukiwań zaginionych osób

Stowarzyszenie Cztery Pory Roku (SCPR) z siedzibą w Knurowie potrzebuje Wolontariuszy na stanowisko: Specjalista/-ka ds. e-poszukiwań zaginionych osób do Zaginęła – Zaginął w Polsce w ramach Programu Bezpieczni w necie – bezpieczni w świecie.

SCPR przygotowało i realizuje - od 1 lipca 2012 roku - autorskie przedsięwzięcie - w obszarze bezpieczeństwa - jakim jest: Program Bezpieczni w necie - bezpieczni w świecie na terenie Polski.

Misja Programu zawiera się w słowach Vaclava Havel: "Nadzieja, to nie tyle przekonanie, że coś się dobrze skończy, ile pewność, że coś ma sens, bez względu na to, jak się skończy".

Cele:

1) pomoc w poszukiwaniach zaginionych osób i wsparcie ich rodzin pod hasłem: ZAGINĘŁA - ZAGINĄŁ w POLSCE;

2) pomoc dzieciom krzywdzonym, wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, jego skutkom oraz inne działania na rzecz ochrony praw dziecka pod hasłem: BEZPIECZNE SZKOŁY w KNUROWIE;

3) przeciwdziałanie mowie nienawiści pod hasłem: BEZ NIENAWIŚCI w POWIECIE GLIWICKIM.

Więcej informacji o Programie znajduje się pod adresem: www.bezpieczni.info i https://www.facebook.com/BezpieczniWNecieBezpieczniWSwiecie


Celem pracy na tym stanowisku będzie pomoc w organizowaniu profesjonalnego wsparcia w poszukiwaniach zaginionych osób.


Dla Specjalisty/-ki ds. e-poszukiwań zaginionych osób Korzystającym – z ramienia SCPR - będzie Koordynator Wolontariuszy ds. e-poszukiwań zaginionych osób do Zaginęła – Zaginął w Polsce w ramach Programu Bezpieczni w necie – bezpieczni w świecie, która będzie również monitorowała wykonywanie zadań. Ponadto, oczekuje się również od Wolontariusza nawiązania dobrych relacji z osobami zaangażowanymi w Program, z którymi będzie współpracować.


ZADANIA:

a) sprawowanie pieczy nad przydzielonymi sprawami:
• publikowanie informacji na portalu społecznościowym Facebook,
• wyszukiwanie w Internecie informacji i ich analizowanie,
• sporządzanie notatek,
b) raportowanie,
c) utrzymywanie stałego kontaktu z Korzystającym i osobami zaangażowanymi w Program

KORZYŚCI:

• Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych,
• Zaświadczenie,
• integracje,
• zdobycie doświadczenia,
• poznanie nowych ludzi,
• pozytywna atmosfera


SZKOLENIA:

• przygotowujące do wykonywania zadań wynikających ze stanowiska,
• online,
• od września 2015 roku, konkretne terminy do ustalenia


WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ:

• wolontarystyczny, co oznacza, że wykonywanie zadań wynikających z w/w stanowiska – przez osobę przyjętą do grona Wolontariuszy SCPR - odbywa się w sposób: bezpłatny, dobrowolny, świadomy i wykracza poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie (zgodnie z definicją WOLONTARIAT),

• online,

• czas: około 15 – 30 minut w ciągu doby (o różnych porach) / kilka godzin w ciągu miesiąca, elastycznie .

Osoby przyjęte do grona Wolontariuszy SCPR na stanowisko: Specjalista/-ka ds. e-poszukiwań zaginionych osób do Zaginęła – Zaginął w Polsce w ramach Programu Bezpieczni w necie – bezpieczni w świecie rozpoczną wykonywanie zadań po odbyciu szkolenia.


WIEK KANDYDATA/-KI: Minimalny wiek to 18 lat. (najpóźniej w dniu zawarcia Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych).


LICZBA WOLONTARIUSZY POTRZEBNYCH NA W/W STANOWISKO: 910


Zgłoszenia przyjmujemy i rozpatrujemy na bieżąco (do wyczerpania miejsc), indywidualnie informując Kandydatów za pomocą wiadomości e-mail o decyzjach.


Rekrutacją zajmuje się Nikola Witczak – Konsultant ds. rekrutacji – w Dziale Rekrutacji SCPR.

Kontakt: n.witczak@scpr.org.pl


Niniejszą ofertę pracy wolontarystycznej kierujemy do mieszkańców Polski.


Zapraszamy na bloga dotyczącego Rekrutacji w Stowarzyszeniu Cztery Pory Roku (SCPR) z siedzibą w Knurowie znajdującego się pod adresem: www.rekrutacjascpr.blogspot.com

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question