Enquête leergebied Kunst & Cultuur
Uw mening over de conceptvoorstellen leergebied Kunst & Cultuur/curriculum.nu
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Vragenlijst primair onderwijs
Beste collega,

Al ruim een jaar werkt een groep van 150 leerkrachten, vakdocenten en schoolleiders in negen ontwikkelteams aan de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit traject heet Curriculum.nu. U hebt er waarschijnlijk over gehoord.
De voorstellen voor de curriculumherziening omvatten negen leergebieden die gelijk zijn voor po en vo. Een daarvan is het leergebied Kunst & Cultuur, waarin alle huidige kunstvakken een plaats hebben. De voorstellen zijn nagenoeg klaar en geven een gedetailleerde voorstelling van hoe het kunstonderwijs van de toekomst eruit gaat zien.

De kunstvakverenigingen vinden het van groot belang dat leerkrachten en schoolleiders zich over de nieuwe voorstellen kunnen uitspreken. Daarom sturen we u deze enquête.

We kunnen u niet het hele pakket voorleggen, daar is het veel te uitgebreid voor.
We hebben daarom een samenvatting gemaakt, die op hoofdlijnen het totale programma beschrijft. Het totale programma bestaat uit drie onderdelen: visie, grote opdrachten en bouwstenen. De volledige versie is te vinden via:
https://curriculum.nu/voorstellen/

De visie beschrijft het doel en de relevantie van het leergebied Kunst en Cultuur, evenals de gewenste aanpak. Uit de visie zijn de essenties van het leergebied afgeleid, de zogenoemde grote opdrachten en vervolgens de kennis en vaardigheden: wat moeten leerlingen kennen en kunnen, de bouwstenen.

Het gaat daarbij nadrukkelijk om het 'wat', dat wil zeggen: om de inhoud van het onderwijs en niet om het 'hoe', de didactiek. Het ontwikkelteam Kunst & Cultuur heeft voor de bovenbouw enkele aanbevelingen geformuleerd; samen met de grote opdrachten vormen ze de basis voor de actualisatie van de huidige kerndoelen en eindtermen.

Over de visie, grote opdrachten en bouwstenen gaat deze enquête. De twee hoofdvragen zijn:
1) Steunen leerkrachten de visie die is ontwikkeld voor het toekomstig curriculum van de kunstvakken in het basis- en de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
2) Kunnen en willen leraren aan de slag gaan met de grote opdrachten en bouwstenen zoals weergegeven in het conceptvoorstel?

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 tot 30 minuten. U hoeft alleen het antwoord van uw keuze aan te vinken. Let u erop dat u aan het eind van de vragenlijst - na de samenvatting - op de blauwe knop 'Verzenden' klikt!
De sluitingstijd van deze vragenlijst is zondag 23 juni om 23:59 uur.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,

VONKC - Vereniging Onderwijs Kunst & Cultuur
BDD - Beroepsvereniging Docenten Drama
VLS - Vereniging Leraren Schoolmuziek
VNK-e - Vereniging Nederlandse Kunsthistorici, sectie Educatie
Met het aanvinken van dit vakje ga je akkoord met de verwerking van je antwoorden door de kunstvakverenigingen. Wij dragen er zorg voor dat deze vertrouwelijk en anoniem worden behandeld.
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy