Ankieta dotycząca satysfakcji Klienta z usług szpitalnych Clinica Medica Sp. z o.o.
Ankietę kierujemy do wszystkich naszych Klientów w celu dokonania oceny funkcjonowania naszych placówek medycznych. Odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w kwestionariuszu pozwolą nam poznać Państwa opinie oraz oczekiwania, które stanowią bardzo cenne źródło informacji w procesie ciągłego doskonalenia świadczonych przez nas usług medycznych. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu dosłownie chwilę.
Płeć
Wiek
Jakimi kryteriami kierował(a) się Pan(i) przy wyborze CM?
Jakiej specjalności dotyczyło Pana(i) leczenie?
Rejestracja
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie dotyczy
Możliwość połączenia telefonicznego z placówką
Czas oczekiwania na rejestrację osobistą w placówce
Obsługa w trakcie rozmowy telefonicznej
Obsługa na miejscu w placówce
Merytoryczność udzielanych informacji o cenach i o godzinach przyjęć
Uprzejmość, kultura i życzliwość personelu rejestracji
Jak oceniają Państwo przekazywaną informację o przygotowaniu do badania (w przypadku badań, w których jest to konieczne)
Jak Pan(i) ocenia czas oczekiwania i jakość obsługi przy przyjęciu do szpitala (izba przyjęć)
Pobyt w oddziale szpitalnym (jak ocenia Pan(i)):
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie dotyczy
Warunki pobytu
Czystość sal chorych
Czystość łazienek i toalet
Jakość podawanych posiłków
Trafność stawianych diagnoz
Przestrzeganie praw pacjenta
Bezpieczeństwo w trakcie leczenia
Eliminację bólu w trakcie badań
Eliminację bólu w trakcie zabiegu
Eliminację bólu po zabiegu
Dogodność pory odwiedzin
Opieka lekarska (jak ocenia Pan(i)):
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie dotyczy
Uprzejmość, życzliwość, okazywanie zrozumienia i zainteresowania przez lekarzy zatrudnionych w szpitalu
Przekazywanie informacji na temat przebiegu choroby i zagrożeń
Udzielanie informacji o rodzaju i sposobie planowanych zabiegów oraz badań
Poszanowanie intymności pacjenta podczas badań lekarskich
Dostępność do lekarza w ciągu dnia
Dostępność do lekarza w ciągu wieczoru i nocy
Zalecenia po wypisaniu ze szpitala
Opieka średniego personelu medycznego (w tym pielęgniarska, jak ocenia Pan(i)):
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie dotyczy
Uprzejmość, życzliwość, okazywanie zrozumienia i zainteresowania przez średni personel medyczny zatrudniony w szpitalu
Pomoc pielęgniarek w czynnościach pielęgnacyjnych
Poszanowanie intymności podczas zabiegów pilęgniarskich
Przekazywanie informacji przez średni personel medyczny dotyczących zabiegów i badań
Reakcje średniego personelu medycznego na prośby pacjenta i jego rodziny
Dostępność średniego personelu medycznego w szpitalu
Przekazywanie informacji dotyczących postępowania pielęgnacyjnego w domu
Sprawność wykonywania zabiegów pielęgniarskich
Reagowanie na wezwania średniego personelu medycznego
Jak ocenia Pan(i) udzielanie świadczeń zdrowotnych w naszym szpitalu (ocena ogólna)?
Na jakich zasadach korzysta Pan(i) z usług medycznych oferowanych przez CM?
Czy poleciłby(aby) Pan(i) nasz szpital rodzinie lub/i znajomym?
Jakiego rodzaju świadczeń brakuje Panu(i) w naszym szpitalu?
Your answer
Jeżeli macie Państwo dodatkowe uwagi i chcecie się nimi z nami podzielić prosimy o ich zamieszczenie poniżej:
Your answer
Dziękujemy za wypełnienie ankiety i poświęcony czas.
Rozwijamy się dla Was
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms