AGENDA BADAWCZA WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Z NARODOWYM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU - Technologie poprawy jakości powietrza oraz minimalizacja skutków zanieczyszczeń dla zdrowia - Silesia pod błękitnym niebem

Cel główny Wspólnego Przedsięwzięcia: Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wdrożenie nowych technologii. Cel główny będzie realizowany poprzez zwiększenie liczby innowacyjnych produktów i procesów oraz ich wdrożeń w sektorze, wsparcie procesów rozwoju i implementacji technologii dedykowanych między innymi sektorowi ochrony środowiska oraz energetyki oraz poprawę efektywności energetycznej gospodarki w oparciu o produkty i procesy opracowywane w ramach Programu.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
1. Wzrost zaangażowania przedsiębiorstw w prace badawczo-rozwojowe prowadzone w obszarze technologii na rzecz poprawy jakości powietrza (między innymi w ramach technologii ochrony środowiska, energetyki, technologii komunikacyjnych i informacyjnych oraz medycznych) w perspektywie do 2026 roku
2. Zwiększenie liczby innowacyjnych produktów i procesów oraz ich wdrożeń w obszarze technologii na rzecz poprawy jakości powietrza.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question