ANKIETA MONITORUJĄCA EFEKTYWNOŚĆ ŚWIADCZONEGO DORADZTWA PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA PODHALAŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
Ankieta jest anonimowa i służy monitorowaniu efektywności i skuteczności usług informacyjno-doradczych prowadzonych bezpośrednio w biurze LGD
1. Proszę poniżej, korzystając ze skali ocen szkolnych (1-niedostateczny, 5-bardzo dobry), ocenić biuro LGD i personel Biura LGD pod względem wyróżnionych w tabelce kryteriów: *
Ocena 1 -niedostateczny
Ocena 2
Ocena 3
Ocena 4
Ocena 5 - bardzo dobry
Życzliwość , uprzejmość dla klientów, chęć pomocy
Szybkość i sprawność obsługi
Znajomość tematu, kompetentność, wiedza
Umiejętności doradcze – umiejętność przekazywania informacji
Przejrzystość i czytelność materiałów informacyjnych
Estetyka i funkcjonalność pomieszczeń biura LGD
Uzasadnienie oceny /opcjonalnie/:
2. Prosimy ocenić swój stopień zadowolenia z otrzymanej usługi doradczej, w skali 1-5, gdzie 1=bardzo niezadowolony, 2=raczej niezadowolony, 3=neutralny, 4=raczej zadowolony, 5= bardzo zadowolony *
Ocena 1 -bardzo niezadowolony
Ocena 2 -raczej niezadowolony
Ocena 3 -neutralny
Ocena 4 -raczej zadowolnony
Ocena 5 - bardzo zadowolony
W jakim stopniu jest Pan/i zadowolony/a z usługi doradczej?
Uzasadnienie oceny /opcjonalnie/:
3. Prosimy ocenić w skali 1-5: Czy informacje uzyskane w czasie konsultacji spełniły Pani/Pana oczekiwania? 1=nie spełnił oczekiwań, 2=raczej nie, 3= ani tak ani nie, 4=raczej tak, 5= TAK w pełni *
Ocena 1 -nie spełnił oczekiwań
Ocena 2 -raczej nie
Ocena 3 -ani tak ani nie
Ocena 4 -raczej tak
Ocena 5 - TAK w pełni
W jakim stopniu zakres otrzymanego doradztwa w czasie konsultacji z LGD spełnił Pani/Pana oczekiwania
Uzasadnienie oceny /opcjonalnie/:
4. Co Pana/i zdaniem jest mocną stroną Biura LGD? *
5. Co Pana/i zdaniem jest słabą stroną Biura LGD? *
6. Inne uwagi, sugestie co do usprawnienia pracy biura na potrzeby doradztwa mieszkańcom *
Dziękujemy za korzystanie z naszych usług i wypełnienie ankiety
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy