แบบบันทึกคะแนนสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560
ให้บันทึกข้อมูลพื้นฐานและคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการสอบ Pre O-NET ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อโรงเรียน *
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้น ป.6 (คน) *
Your answer
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.6 *
Your answer
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 *
Your answer
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 *
Your answer
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น ป.6 *
Your answer
คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ป.6 *
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้น ม.3
Your answer
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม.3
Your answer
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ม.3
Your answer
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3
Your answer
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ม.3
Your answer
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น ม.3
Your answer
คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ม.3
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms