Dotazník pro obyvatele dobrovolného svazku obcí Region Podluží
Vážení spoluobčané,
dobrovolný svazek obcí (DSO) Region Podluží zpracovává Strategii rozvoje Regionu Podluží 2020 – 2026. Při zpracování Strategie uvítáme vaše názory a náměty, které pomohou Strategii lépe připravit.
K získání vašich názorů je připraven dotazník pro obyvatele Regionu Podluží starší 15 let. Dotazník je možné vyplnit jak v papírové, tak i elektronické verzi, kterou máte k dispozici právě zde.
Ukončení dotazníkového šetření je dne 25.9.2019.
Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování Strategie rozvoje Regionu Podluží a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na webových stránkách obcí a webu Regionu Podluží.
1. Když se řekne Region Podluží? *
2. Jakým způsobem sledujete činnost Regionu Podluží? (můžete označit více možností) *
Required
3. Region Podluží organizuje nebo zaštiťuje celou řadu akcí. Označte, kterou z níže uvedených znáte, či které jste se osobně zúčastnil(a)? (můžete označit více možností) *
Required
4. Znáte zpravodaj Zvony Podluží? *
5. Na jakou činnost či aktivitu (společnou pro obce v území) by se měl Region Podluží v budoucnu zaměřit? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) *
Required
6. Region Podluží v roce 2019 dokončil nový Generel cyklostezek. V rámci generelu bylo vytipováno 61 cyklostezek v našem území. Usnadněte nám rozhodování a vyberte úseky, které byste preferovali...(zatrhněte maximálně 5 úseků). *
Required
7. Uvítali byste regionální naučnou stezku, která by propojila území Regionu Podluží a informovala by návštěvníky o zajímavostech a historii území? *
8. Jak vnímáte současnou situaci zájmu o folklor a tradiční lidovou kulturu v území Regionu Podluží? *
9. Jaké projekty byste preferovali v rámci zlepšení životního prostředí v Regionu Podluží? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) *
Required
10. Jste? *
11. Váš věk? *
12. Zatrhněte, ve které obci žijete: *
13. Na závěr můžete napsat vaše další náměty a komentáře k činnosti Regionu Podluží:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service