แบบสอบถาม
แบบสอบถามเกี่ยวกับวิชา ออกแบบเทคโนโลยี
ชื่อและนามสกุล *
กรุณาใส่คำนำหน้าชื่อด้วย เด็กชาย เด็กหญิง นาย หรือ นางสาว
Your answer
ห้องเรียน *
นักเรียนมีพื้นความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ *
แย่
ปานกลาง
น่าพอใจ
ดีมาก
ยอดเยี่ยม
ระดับความรู้ที่มีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
นักเรียนมีพื้นความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต *
แย่
ปานกลาง
น่าพอใจ
ดีมาก
ยอดเยี่ยม
ระดับทักษะ/ความรู้
ระดับทักษะ/การใช้งาน
ระดับทักษะ/การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์
อยากให้ครูผู้สอน เน้นการเรียนการสอนในด้านใด *
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
เฉยๆ
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เนต
การเขียนโปรแกรม
การประยุกต์ใช้อินเทอร์เนต
เกมส์ ความรู้
นักเรียนอยากให้ ครูผู้สอนพาทำกิจกรรมใดในเวลาเรียน *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม. Report Abuse