Kwestionariusz ankiety dotyczący zjawisk i postaw uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce
Niniejsza ankieta dotyczy zjawisk i postaw występujących wśród uczniów naszej szkoły. Wypełnienie jej uczciwie i zgodnie z prawdą będzie Twoim wkładem w opracowanie rzetelnej diagnozy tych zagadnień.
Ankieta jest anonimowa. Za jej wypełnienie serdecznie dziękujemy!
Rodzaj szkoły
Czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie?
Co oznacza dla Ciebie przemoc?
Zaznacz właściwe Twoim zdaniem odpowiedzi.
Jeśli w szkole spotkałeś/aś się z przemocą to była ona w formie:
Zaznacz właściwe Twoim zdaniem odpowiedzi.
Proszę pomyśl o obecnym roku i zaznacz, czy i jak często zdarzyło się, inni uczniowie/ uczennice Ci to zrobili ( zaznacz jedną odpowiedź w każdej linii)
Nie zdarzyło mi się w ciągu ostatniego roku
Raz lub kilka razy w całym tym czasie
Raz lub kilka razy w miesiącu
Raz lub kilka razy w tygodniu
Raz lub kilka razy dziennie
Komentowali moje wypowiedzi na forum internetowym, żeby mnie ośmieszyć
Wysyłali do mnie SMS-y, żeby mi dokuczyć/sprawić przykrość/ wystraszyć
Wyzywali mnie, rozmawiając na czacie/ w portalu społecznościowym
Publikowali, bądź rozsyłali ośmieszajace mnie zdjęcia lub filmy
Wysłali mi wiadomosci przez komunikator np. Messenger, aby mnie obrazić/ wystraszy
Kto był sprawcą zaznaczonych przez Ciebie w pytaniu poprzednim zagrożeń ?
Które z działań podejmowanych w szkole w celu zwiększenia bezpieczeństwa uważasz za najbardziej skuteczne?
Zaznacz właściwe Twoim zdaniem odpowiedzi.
Czy w szkole są osoby, których się boisz?
Które z wymienionych miejsc na terenie szkoły uważasz za najbardziej niebezpieczne ?
Zaznacz właściwe Twoim zdaniem odpowiedzi.
Czy zdarzyło Ci się być:
Jak często czułeś/aś się zagrożony w swojej szkole?
Zaznacz właściwą Twoim zdaniem odpowiedź.
Jeśli doświadczasz przemocy, kogo najczęściej o tym informujesz?
Jakie środki zapobiegawcze proponujesz, żeby wyeliminować przemoc w szkole?
Your answer
W jaki sposób spędzasz czas wolny?
Zaznacz własciwe odpowiedzi. Jeśli wybierzesz opcje inne to napisz w jaki inny sposób.
Jak często w tym roku szkolnym lub w całym życiu zdarza Ci się, że *
nigdy
raz, kilka razy w życiu
kilka razy w roku
kilka razy w tygodniu
codziennie
a) przeglądasz coś w Internecie razem z rodzicami
b) poszukujesz w Internecie informacji/ materiałów do szkoły
c) szukasz w Internecie gotowych prac domowych/ rozwiązań zadań/ prezentacji itp.
d) spędzasz w Internecie więcej czasu niż planowałeś/ planowałaś
e) zaniedbujesz sprawy szkolne z powodu Internetu
f) nie wysypiasz się z powodu zajmowania się Internetem
g) masz kłopoty z powodu nadmiernego zajmowania się z Internetem
h) podajesz swoje osobiste dane komuś znanemu tylko przez Internet
i) przedstawiasz się w Interencie jako inna osoba , niż w rzeczywistości
Do jakich organizacji lub kół zainteresowań w szkole lub poza szkołą należysz, w jakich zajęciach dodatkowych w szkole lub poza szkołą bierzesz udział?
Zaznacz właściwe odpowiedzi. Jeśli wybierzesz opcje inne to napisz do jakich.
Jakie zajęcia połączone z wysiłkiem fizycznym lubisz najbardziej?
Zaznacz właściwe Twoim zdaniem odpowiedzi. Jeśli wybierzesz opcje inne to napisz jakie.
Jak odnosisz się do korzystania przez Twoich rówieśników z używek:
podoba mi się to
uważam, że to dopuszczalne
jest mi to obojętne
uważam, że tak być nie powinno
nie podoba mi się to
tytoń
alkohol
narkotyki
sterydy, anaboliki
dopalacze
leki ( w celach innych niż lecznicze)
Zaznacz w każdym wierszu, jak często:
nigdy
raz w życiu
kilka razy w życiu
kilka razy w miesiącu
kilka razy w roku
kilka razy w tygodniu
codziennie
palisz papierosy
pijesz alkohol
zażywasz narkotyki
palisz marihuanę
zażywasz dopalacze
zażywasz sterydy, anaboliki
Jeśli miałeś/ miałaś kontakt ze środkami psychoaktywnymi, wypisz z jakimi?
Your answer
Czy zdarzyło Ci się na terenie szkoły otrzymać propozycję?
tak
nie
palenia papierosów
palenia marihuany
picia alkoholu
spróbowania narkotyków
zażywania sterydów, anabolików
zażycia  dopalaczy
Jakie zagrożenia, Twoim zdaniem , wynikają z wczesnej inicjacji seksualnej młodzieży
Zaznacz właściwe Twoim zdaniem odpowiedzi. Jeśli wybierzesz opcje inne to napisz jakie.
Co, Twoim zdaniem, jest warunkiem do rozpoczęcia życia seksualnego?
Zaznacz jedną odpowiedź.
Czy napotykasz w swoim życiu sytuacje trudne, z którymi nie umiesz sobie poradzić?
Gdy przeżywasz trudne chwile w życiu lub masz jakiś problem, to co robisz? *
często
czasami
nigdy
a) szukam samotności
b) idę porozmawiać do kolegi, koleżanki
c) zapalam papierosa
d) idę do kina lub do teatru
e) rozmawiam o swoich sprawach z rodzicami
f) piję trochę alkoholu
g) objadam się
h) płaczę
i) niszczę jakieś rzeczy, sprzęty
j) zajmuję się sportem lub długo spaceruję
k) biorę leki uspakajające, pobudzające lub jakiś narkotyk
l) czytam książkę
m) słucham muzyki
o) złoszczę się i kłócę z najbliższymi
p) staram się szybko zapomnieć o trudnościach
r) modlę się
s) zajmuję się komputerem ( gry, Internet)
t) maluję, gram na instrumencie muzycznym
Czy w szkole możesz liczyć na uzyskanie pomocy w sytuacji dla Ciebie trudnej ( dotyczącej własnego bezpieczeństwa, nadużywania środków odurzających, problemów osobistych, rodzinnych itp.) ?
Czy możesz liczyć na pomoc rodziców/opiekunów w sytuacji dla Ciebie trudnej?
Czy Twoim zdaniem na terenie szkoły podejmowane są działania na rzecz bezpieczeństwa?
Co Twoim zdaniem należy zrobić w klasie/szkole, żeby uczniowie w Twoim wieku nie stosowali tytoniu, alkoholu, marihuany, agresji, przemocy. Wypisz swoje propozycje
Wymień
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy