Zaujímame sa o Váš názor
Aký je Váš názor? Boli ste spokojný/nespokojný so službami Informačno-poradenského centrá? Alebo máte nápad ako našu činnosť zlepšiť?
Informačno-poradenské centrum vo Vašom kraji je? *
Poznámka: Informačno-poradenské centrum pre Bratislavský samosprávny kraj nebolo zriadené s ohľadom na blízkosť centrálnych inštitúcií/ústredných orgánov štátnej správy priamo v Bratislave.
Boli ste spokojný / nespokojný? Akú známku by Ste nám dali? *
Výborná
Nedostatočná
Prečo? *
Uveďte zdôvodnenie Vášho hodnotenia:
Máte nápad ako našu činnosť zlepšiť?
Priestor na poznámku/odkaz:
Typ subjektu?:
Clear selection
Vaše meno/názov subjektu?:
Email?: *
Telefón?:
Súhlas na spracovanie osobných údajov *
Vyplnením a odoslaním tohto formulára dávate Informačno-poradenským centrám pre EŠIF súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ste si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Vaše osobné údaje uchová po dobu implementácie a archivácie príslušného projektu projektu.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy