HIỆP Ý CẦU NGUYỆN TRONG NGÀY

Xin mời quý ACE cùng mọi người trong đoàn Hành hương theo Lời Chúa cùng hiệp ý cầu nguyện theo những ý nguyện và tâm tình của những ai muốn chúng ta cầu nguyện trong ngày hôm nay.
    This is a required question