แบบประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะของ อบต.วิสัยใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562
กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะของ อบต.วิสัยใต้ ในรอบปีงบประมาณ 2562 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการประชาชน ของ อบต.วิสัยใต้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
(ข้อมูลสถานะส่วนบุคคลที่จะใช้เป็นข้อมูลในการประเมินการจัดบริการสาธารณะ)
เพศ *
ช่วงอายุของผู้ตอบแบบประเมิน *
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน *
อาชีพของผู้ตอบแบบประเมิน *
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy