Anketa par pašvaldības attīstību
Anketa sastādīta, lai veiktu uzraudzību Dundagas novada attīstības programmai, vērtējot politikas rezultātu rādītājus un rīcību īstenošanas progresu. Šo rādītāju vērtības jāatjauno reizi gadā un jāanalizē to izmaiņas, salīdzinot ar vēlamajām attīstības tendencēm. Attīstības programmas uzraudzība noris līdztekus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzraudzībai, tāpēc jo svarīgi ir noskaidrot jūsu, iedzīvotāju, domas par novada attīstību.
Email address *
1. Dundagas novadā darbojas Dundagas novada centrālā bibliotēka ar struktūrvienībām: Kolkas bibliotēku; Mazirbes bibliotēku; Kaļķu bibliotēku un Vīdales bibliotēku. Vai esat apmierināti ar bibliotēku darbu?
1. a Ieteikumi bibliotēku darba uzlabojumiem
Your answer
2. Vai esat apmierināti ar Sociālā dienesta darbību?
2. a Ieteikumi Sociālā dienesta darbības uzlabojumiem
Your answer
3. Vai esat apmierināti ar Dundagas vidusskolas darbību?
3. a Ieteikumi Dundagas vidusskolas darbības uzlabojumiem
Your answer
4. Vai esat apmierināti ar Kolkas pamatskolas darbību?
4. a Ieteikumi Kolkas pamatskolas darbības uzlabošanai
Your answer
5. Vai esat apmierināti ar Dundagas Mākslas un mūzikas skolas darbību?
5. a Ieteikumi Dundagas Mākslas un mūzikas skolas darbības uzlabošanai
Your answer
6. Vai esat apmierināti ar pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte” darbību?
6. a Ieteikumi pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte” darbības uzlabošanai
Your answer
7. Vai esat apmierināti ar bērnu laukumiem novadā?
7. a Ieteikumi uzlabojumiem vai jaunu bērnu laukumu ierīkošanai
Your answer
8. Vai esat apmierināti ar kultūras pasākumiem, kurus organizē pašvaldība? *
8. a Ieteikumi kultūras pasākumu uzlabošanai
Your answer
9. Vai esat apmierināti ar sporta pasākumiem, kurus organizē pašvaldība? *
9. a Ieteikumi sporta pasākumu uzlabojumiem
Your answer
10. Vai esat apmierināti ar aktīvās atpūtas un sporta laukumu kvalitāti un pieejamību (to skaitā arī ar pludmalēm)? *
10. a Ieteikumi laukumu uzlabošanai
Your answer
11. Vai esat apmierināti ar pašvaldības ceļu un gājēju ietvju kvalitāti? *
11. a Ieteikumi ceļu un ietvju uzlabošanai
Your answer
12. Vai esat apmierināti ar ielu apgaismojumu Dundagā?
12. a Ieteikumi Dundagas ielu apgaismojuma uzlabošanai
Your answer
13. Vai esat apmierināti ar ielu apgaismojumu Kolkā?
13. a Ieteikumi Kolkas ielu apgaismojuma uzlabošanai
Your answer
14. Kā vērtējat iedzīvotāju drošību novada teritorijā? *
14. a Ieteikumi drošības uzlabošanai
Your answer
15. Vai esat apmierināti ar pašvaldības centrālās administrācijas darbību? *
15. a Ieteikumi centrālās administrācijas darba uzlabošanai
Your answer
16. Vai esat apmierināti ar Kolkas pagasta pārvaldes darbību?
16. a Ieteikumi Kolkas pagasta pārvaldes darba uzlabošanai
Your answer
17. Vai esat apmierināti ar informāciju, ko piedāvā Dundagas pašvaldības interneta vietne www.dundaga.lv? *
17. a Ieteikumi vietnes www.dundaga.lv uzlabošanai
Your answer
18. Vai esat apmierināti ar informāciju, ko piedāvā novada pašvaldības informatīvais izdevums “Dundadznieks”? *
18. a Ieteikumi izdevuma "Dundadznieks" uzlabošanai
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy