Sebevražda a sebevražedné jednání klienta
PŘIHLÁŠKA NA VZDĚLÁVACÍ KURZ

TERMÍN: 1. - 2. 12. 2022
MÍSTO: CEMI MBA Studies s.r.o. (Mezi Vodami 639/27, Praha 12, 143 00)
LEKTOR: Mgr. Martin Pešek
CENA: 3.500,- / osoba
ČASOVÁ DOTACE: 12 hodin (1. den: 9:00 – 17:00, 2. den: 8:00 – 12:00)
AKREDITACE: MPSV (A2021/1290-SP/PC)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
POPIS KURZU

Problematika sebevražedného chování je jednou z důležitých oblastí, která by měla stát v popředí zájmu všech pracovníků působících v pomáhajících profesích. Na základě výsledků výzkumů, které tento fenomén mapovaly, můžeme konstatovat, že se sebevražedné jednání klientů týká s přibývající délkou praxe takřka všech pracovníků v přímé péči. Účastníci kurzu se seznámí teoreticky i prakticky v modelových situacích s postupy, jak správně vyhodnocovat riziko sebevraždy a jak efektivně komunikovat s klienty, kteří jsou sebevražednými myšlenkami ohroženi. Dozví se základní informace z oboru suicidologie a rovněž budou sdílet své vlastní poznatky a zkušenosti z praxe. Pro kvalitní poskytování služeb je nezbytné, aby pracovníci disponovali určitou jistotou v otázkách smrti a umírání. Proto bude účastníkům nabídnut potřebný čas zabývat se těmito tématy s důrazem na vlastní postoj k sebevraždě. Bohužel ne všem klientům, kteří zvažují dobrovolný odchod ze života, můžeme pomoci. Absolventi kurzu budou lépe připraveni čelit realitě dokonané sebevraždy klienta, neboť prostor bude věnován také tomuto opomíjenému tématu a strategiím, které mohou pracovníkům pomoci se s takovouto náročnou situací v praxi vyrovnat.

Tematické okruhy:

Formy sebevražedného jednání, dějiny sebevražd
Mýty o sebevraždě, rizikové faktory a vyhodnocování rizik, presuicidální syndrom
Práce se sebevražednými myšlenkami - intervenční a terapeutické postupy
Specifika práce s pozůstalými po obětech sebevražd
Pracovník coby pozůstalý – sekundární traumatizace, péče o sebe sama, institucionální podpora

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO KURZU
vyplňuje zájemce
Jméno, příjmení, titul: *
Datum narození (pro potřeby vydání osvědčení): *
Adresa: *
Telefon: *
E-mail: *
Fakturační údaje (nejste-li plátcem vy jako fyzická osoba) - název organizace, IČ, sídlo: *
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A PODMÍNKY

O zařazení do kurzu bude zájemce informován e-mailem, ve kterém také obdrží pokyny k platbě.

V případě, že se nepodaří naplnit kapacitu kurzu, budou přihlášení účastníci vyrozuměni e-mailem o jeho zrušení a bude jim vrácena platba v plné výši.

Odesláním přihlášky se účastník zavazuje uhradit smluvní cenu 3.500,- Kč na účet pořadatele, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na podkladech k platbě (faktuře).

Pokud se přihlášený účastník nebude moci kurzu zúčastnit, je možné vyslat náhradníka. Platba se vrací pouze v případě stornování 30 dní před zahájením kurzu. Storno je možné provést e-mailem na adrese martin.pesek@luctus.cz. Při pozdějším stornování nebo při neúčasti přihlášeného účastníka se uhrazená platby nevrací.

Na místě bude k dispozici drobné občerstvení a možnost uvařit si čaj nebo kafe.

Účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu pouze v případě 100% účasti.

Pořadatel kurzu bude svěřené osobní údaje přihlášených účastníků chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Seznámil/a jsem se s podmínkami a souhlasím s nimi *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy