वालचंद कला,विज्ञान,समाजकार्य व जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, सोलापूर
नॅकने सुचविलेल्या नमुनयाअधारे विद्यार्थी प्रतिसाद अहवाल 2017-18
(कार्यालय/संस्थाधन/व्यवस्थापन/ग्रंथपाल)

टिप:-विद्यार्थींनी खालील ओळीतील निकष वाचून प्रत्येकी १० पैकी पुर्णाकांत गुण द्यावेत.

अ.महाविद्यालय कार्यालयीन कर्मचार्यांबद्दल व्यवस्थापन व प्रशासनासंबधी विद्यार्थी प्रतिसाद
विद्यार्थीचे नांव
Your answer
वर्ग
Your answer
हजेरी क्र.
Your answer
१.वेळेवर उपलब्ध
Your answer
२.काम समाधानकारक
Your answer
३.बोलणे संयमी व विनयशील
Your answer
४.वर्तवणूक संयमी व चांगली
Your answer
५.कामातील सचोटी व वक्तशीरपणा
Your answer
६.अडचणी सोडीवण्याची इच्छा
Your answer
७.काम त्वरीत होते किंवा कामात तत्परता
Your answer
८.विद्यार्थ्यांशी संबंधित निर्णय प्रक्रियेत विद्यार्थ्याच्या प्रतीनिधिना सहभागी करून घेतले
Your answer
९.कारभारात पारदर्शकता
Your answer
१०.संसाधने समाधानकारक
Your answer
ब.उपलब्ध सोयीबद्दल व संसाधनाबद्दल विद्यार्थी प्रतिसाद
१.वर्ग व फर्निचर स्वच्छ असते
Your answer
२.विद्यार्थ्यांना सामूहिक बसण्याची खोली
Your answer
३.विद्यार्थिनीना बसण्यासाठी खोली
Your answer
४.स्वच्छता गृह
Your answer
५.ग्रंथालय सुसज्य
Your answer
६.उपहार गृह सोय
Your answer
७.सायकल स्टँड
Your answer
८.खेळाची सुविधा
Your answer
९.खेळाचे मैदान
Your answer
१०.प्रयोगशाळा व साहित्य पुरेसे
Your answer
क. ग्रंथालय
१.ग्रंथालय कार्यालयीन वेळेत उघडे
Your answer
२.ग्रंथालयातील आसनव्यवस्था पुरेशी व समाधानकारक
Your answer
३.ग्रंथालयातून क्रमिक व संदर्भ पुस्तके उपलब्ध
Your answer
४.ग्रंथालयातील नियतकालिकांची संख्या पुरेशी
Your answer
५.ग्रंथालयातील ग्रंथ/पुस्तके देवघेव व्यवहार मागणीप्रमाणे
Your answer
६.ग्रंथालयातील ग्रंथ/पुस्तकांची संख्या पुरेशी
Your answer
७.ग्रंथालयात नियतकालिके/वर्तमानपत्रे उपलब्ध
Your answer
८.ग्रंथालयातील ग्रंथपाल व ग्रंथालय सेवक यांची वर्तवणूक व्यवस्थित
Your answer
९.ग्रंथालयातील ग्रंथसंग्रह आवश्यकता वाटते तेव्हा हाताळण्याची सुवीधा उपलब्ध
Your answer
१०.नविन प्रकाशित पुस्तकांची उपलब्धता
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service