2019-2020 Akademik Yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi
Sevgili Öğrenciler;
Bu çalışmanın amacı, Kalite Değerlendirme Raporu kapsamında, üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin genel memnuniyet düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışmanın başarıya ulaşması, her şeyden önce vereceğiniz bilgilerin doğruluğuna bağlıdır. Her soru için tek seçenek işaretlenecektir.
Soruları cevaplamada gösterdiğiniz sabır ve samimiyet için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Prof. Dr. Kâzım UYSAL
Rektör
1-Üniversite eğitimi almak istemenizin en önemli nedenini belirtiniz. *
2-Dumlupınar Üniversitesini tercih etmenizdeki en önemli etkeni belirtiniz. *
3-Öğrenim gördüğünüz Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / MYO’yu tercih etmenizdeki en önemli etkeni belirtiniz. *
4-Öğrenim gördüğünüz Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu’ndan en önemli beklentiniz nedir? *
5-Kayıtlı olduğunuz Bölüm / Program’a ilişkin memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. *
6-Kayıtlı olduğunuz Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu’na ilişkin memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. *
7-Üniversiteye ilişkin genel memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. *
8-Kurumun yürüttüğü kalite güvencesi çalışmalarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. *
Eğitim / Öğretim - Değişim Programları (Erasmus+, Mevlana, Farabi) *
Çok Memnunum
Memnunum
Orta Düzeyde Memnunum
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
9-Derslerin, teori ve uygulama açısından bizleri iş hayatına hazırlama düzeyinden
10-Derslere aktif katılımı sağlayıcı yöntem ve tekniklerin kullanım düzeyinden
11-Ders dışı zamanlarda öğretim elemanlarına ulaşabilmekten
12-Sınavların bilgi seviyesini doğru şekilde ölçen sorulardan oluşması ve ölçme-değerlendirmenin objektifliğinden
13-Verilen ödev / projelerin öğrenmemize yaptığı katkıdan
14-Yabancı dil eğitimi konusunda sunulan imkânlardan
15-Öğrenci Değişim Programları hakkındaki bilgilendirmelerden
Danışmanlık - Yönetim *
Çok Memnunum
Memnunum
Orta Düzeyde Memnunum
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
16-Danışmanım benimle ilgilenmesinden ve akademik gelişimimi izlemesinden
17-Yönetimin (Dekan, Müdür, Bölüm Bşk. vb.) öğrencilerin sorun ve önerilerine duyarlılığından
18-İdari personel (memur vb.) ile öğrenciler arasındaki iletişimden
Derslikler - Atölyeler - Laboratuvarlar - Kütüphane *
Çok Memnunum
Memnunum
Orta Düzeyde Memnunum
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
19-Derslik / atölye / laboratuvarlardaki donanımdan (sıra, bilgisayar, projeksiyon cihazı vb.)
20-Derslik / atölye / laboratuvarların fiziki kapasitesinin öğrenci sayıları için uygunluğundan
21-Kütüphanedeki basılı yayın, materyal ve veri tabanlarının ihtiyacı karşılama düzeyinden
Teknoloji *
Çok Memnunum
Memnunum
Orta Düzeyde Memnunum
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
22-Öğretim/öğrenim teknolojilerinin (projeksiyon cihazı, atölye-laboratuvar cihazları, bilgisayar vb.) kullanım düzeyinden
23-Kampüs içi kablosuz ağ bağlantısının etkinliğinden
24-Öğrenci Bilgi Sisteminin (OBS) kullanılabilirliğinden
Etkinlikler *
Çok Memnunum
Memnunum
Orta Düzeyde Memnunum
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
25-Mesleki gelişim ve kariyer fırsatlarına yönelik etkinliklerden
26-İlgi ve yeteneklerimize uygun kulüp faaliyetlerinden (öğrenci kulüpleri)
27-Üniversitemizde düzenlenen sanat, kültür ve spor etkinliklerinden
28-Üniversitemizde verilen sağlık / psikolojik danışmanlık hizmetlerinden
Kantin ve Yemekhaneler *
Çok Memnunum
Memnunum
Orta Düzeyde Memnunum
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
29-Üniversitemiz kantinlerinde satılan yiyecek ve içeceklerin hijyen koşullarına uygunluğundan
30-Üniversitemiz kantinlerindeki fiyatlandırmadan
31-Öğrenci yemekhanelerindeki yemeklerin kalitesinden
Temizlik - Hijyen *
Çok Memnunum
Memnunum
Orta Düzeyde Memnunum
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
32-Kampüs alanının hijyen ve temizliğinden
33-Bina, derslik, atölye ve laboratuvarların hijyen ve temizliğinden
34-Yemekhane ve kantinlerin hijyen ve temizliğinden
35-Tuvalet / lavaboların hijyen ve temizliğinden
Kampüs - İl / İlçe *
Çok Memnunum
Memnunum
Orta Düzeyde Memnunum
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
36-Kampüsümüzde boş vakitlerimizi değerlendirebileceğimiz olanaklardan
37-Kampüs içi ulaşımdan
38-Şehir - kampüs ulaşımından
39-İl/İlçe yerel yönetimlerinin öğrencilere yönelik tutum, davranış ve uygulamalarından
40-İl/İlçe halkının öğrencilere yönelik tutum, davranış ve yaklaşımlarından
Submit
This form was created inside of Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mail Sistemi. Report Abuse