Kap. 2. Købet
Pris angivelser/-fastsættelse samt -garanti
Kan forbrugeren ved et køb, efterfølgende annuller/fortryde købet? *
10 points
Required
Hvornår kan sælgeren helt slippe for at give prisoplysninger? *
10 points
Required
Hvad er konsekvensen af at sælger anvender ”urigtige og vildledende prisoplysninger”, jf. markedsføringsloven? *
10 points
Required
Hvad dækker en tillægsforsikring typisk ved? *
10 points
Required
Ved køb i en fysisk butik, hvor skal prisangivelse da være at finde? *
10 points
Required
Er forkerte prisoplysninger bindende for et internetsite, hvis der blot er tale om en hjemmeside, hvor der udelukkende reklameres for en vare (forbrugeren kan altså ikke købe varen via hjemmesiden)? *
10 points
Required
Hvad forstås derved, at sælger skal give forbrugeren de nødvendige oplysninger? *
10 points
Required
Skal sælger opfylde de samme forbruger bestemmelser, ved salg af brugte/demonstrationsmodeller, som ved salg af dyre og nye varer? *
10 points
Required
Hvornår kan en brugsanvisning være på engelsk? *
10 points
Required
Hvad indebærer en prisgaranti? *
10 points
Required
Hvem skal løfte bevisbyrden for, at der er aftalt en pris, der er højere eller lavere end den, som forbrugeren skal betale? *
10 points
Required
Hvor lang tid skal en kassebon kunne holde sig læsbar? *
10 points
Required
Må sælger i forbindelse med sin markedsføring, anvende prisgaranti, hvis han er den eneste på markedet som forhandler det prisgaranteret produkt? *
10 points
Required
Må sælger udstede prisgarantier indeholdende betingelser og begrænsninger? *
10 points
Required
Er sælger bundet af fejlprismærkninger på varerne i sine almindelige reklamer, som sendes ud til husstande? *
10 points
Required
Hvad er kravet for anvendelsen af ”tidsmæssige begrænsninger” i en prisgaranti? *
10 points
Required
Hvilken pris skal en forbruger betale, hvis et køb sluttes ude at købesummens størrelse er aftalt? *
10 points
Required
Skal udbyder af tjenesteydelser oplyse en samlet fast pris for ydelsen? *
10 points
Required
I forbindelse med anvendelse af prisgaranti, må sælger da tage forbehold for særlige slagtilbud fra konkurrenter? *
10 points
Required
Hvordan lever sælgeren op til prisoplysningspligten ved salg af tjenesteydelser, hvor det ikke er muligt at oplyse en præcis pris? *
10 points
Required
Skal sælger sælge varen til den pris, der står på prisskiltet, også selvom prisen er forkert? *
10 points
Required
Hvor meget dækker en tillægsforsikring? *
10 points
Required
Fastsættes prisen først efter købsaftalen er indgået, er forbrugeren da bundet af prisen hvis sælgeren efterfølgende fastsætter en urimelig høj pris? *
10 points
Required
Hvis forbrugeren har mistet sin kvittering eller bon, kan en betalingskortkvittering/kontoudtog fra banken erstatte en kvittering? *
10 points
Required
Når sælgeren udbyder en varer/ydelser til forbrugeren, hvad skal den oplyste pris da indeholde? *
10 points
Required
Ved indgåelse af en købsaftale, hvor varen først leveres flere dagen senere, og prisen i den mellemliggende periode falder med eksempelvis kr. 2.000, hvilken pris skal forbrugeren betale? *
10 points
Required
Kan en køber af et apparat, hvorpå der er tilknyttet en tillægsforsikring, sælge apparatet videre, hvorved den nye ejer overtager forsikringen? *
10 points
Required
Ved anvendelse af en prisgaranti, hvordan kan køber overfor sælger dokumenter en lavere pris andetsteds? *
10 points
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy