UngCu.UAH.vn - Ứng cử làm Trưởng ban quản trị của UAH.vn
Biểu mẫu này chỉ dành cho ai đã trở thành thành viên chính thức của UAH.vn muốn ứng cử trở thành Trưởng ban quản trị của UAH.vn. Vui lòng đăng ký vào UAH.vn tại Register.UAH.vn trước khi điền biểu mẫu này

Nếu bạn trúng cử làm Trưởng ban quản trị của UAH.vn thì Ename của bạn sẽ hiện diện trong trang Admin.UAH.vn. Bạn có toàn quyền bổ nhiệm các vị trí nhân sự trong ban quản trị, bạn tự quản lý các khoản thu chi của UAH.vn và điều phối mọi hoạt động của UAH.vn sau khi thống nhất về chiến lược phát triển với người sáng lập UAH.vn và ban cố vấn. 

Chúng tôi sẽ dựa vào câu trả lời của bạn trong trang này và nội dung trên website Ename của bạn để quyết định có mời bạn vào vòng phỏng vấn hay không. 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nhập Ename của bạn *
Hãy nhập Ename thẻ thành viên UAH.vn của bạn như YourName.UAH.Architect.vn, YourName.UAH.Engineer.vn ...
Hãy nhập Ename của những thành viên khác mà bạn dự kiến sẽ bổ nhiệm vào ban quản trị UAH.vn
Chúng tôi ưu tiên những người đã thiết lập được một ban quản trị có đầy đủ các vị trí dự kiến như trang Admin.UAH.vn. Những người này phải là thành viên chính thức của UAH.vn
Hãy tự giới thiệu về năng lực của bản thân
Vì sao bạn muốn trở thành Trưởng ban quản trị của UAH.vn?
Bạn sẽ phát triển UAH.vn bằng cách nào?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Đại học Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh. Report Abuse