FICHA DE INSCRICIÓN GRUPO DE EDUCACIÓN INFANTIL – ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 21 – 22
Para o curso escolar 2021/2022, o centro organizou as seguintes actividades extraescolares polo importe indicado en cada unha delas (por favor, indique aquelas nas que estea interesado).
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
DATOS DO ALUMNO/A
APELIDOS *
NOME *
CURSO *
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - GRUPO DE ED. INFANTIL (As actividades marcadas cun * poden ser incluídas na TARIFA ESPECIAL) *
Required
D./Dona *
con DNI *
na miña calidade de pai / nai / titor do citado alumno/a,
1º Solicito a participación do meu fillo/a nas actividades extraescolares organizadas para alumnos/as especialmente interesados que marco na cuadrícula situada á esquerda das mesmas.
2º Autorizo que o prezo, non lucrativo, que corresponda ás actividades sexa cargado na conta que sinalo no presente escrito.
DOMICILIACIÓN DE PAGOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ENTIDADE BANCARIA *
ENDEREZO *
C.P. *
LOCALIDADE *
PROVINCIA *
TITULAR DA CONTA *
CCC (IBAN e 20 díxitos) *
Data de cumplimentación da ficha de inscripción *
MM
/
DD
/
YYYY
Observacións
Aviso legal
De conformidade co disposto no REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE, coa normativa vixente española sobre protección de datos persoais comunicámoslle a información básica acerca do tratamento de datos de carácter persoal.

Actividade de tratamento: Inscrición e Adeudo de cotas das actividades extraescolares.
Responsable de tratamento: Colegio de la Asunción en Sarria Rúa da Asunción, 34, 27600 - Sarria, Lugo
Finalidade:
- Recollida de fichas coa información necesaria para a inscrición do alumno.
- Xestión administrativa do cobro.
Datos recollidos:
- Identificativos.
- Bancarios.
Lexitimación:
- Relación xurídica que se produce para a inscrición do alumno nas actividades extraescolares.
- Consentimento dos interesados ou titores legais do alumno.
- Intereses lexítimos do Centro de Ensino.
Cesión dos datos:
- Fundación Santa María para a xestión da plataforma EDUCAMOS.
- Grupo Educativo Asunción S.A.
- Entidade Bancaria.
- Relixiosas da Asunción.
Dereitos e exercicio dos mesmos: Pode exercer os seus dereitos recollidos por esta normativa na dirección exposta no apartado de Responsable de tratamento ou a través do correo dpo@labyfis.es, así como presentar unha reclamación ante o organismo de control.
Protección de datos *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy