Ansvarserklæring Trollfjordveggen
* må fylles ut
Email address *
Risiko
All klatring innebærer en risiko. For å minimere denne risikoen plikter alle besøkende å følge Trollfjordveggens sikkerhetsregler.
Alle må skrive under på at de har lest og forstått ansvarserklæringen før de kan klatre hos oss. For personer under 18 år må foresatte skrive under.

All klatring og opphold i Trollfjordveggen foregår på eget ansvar. Trollfjordveggen/Hadsel Hallpark har ikke erstatningsansvar for skader som måtte oppstå ved klatring eller annen aktivitet på senteret. Trollfjordveggen/Hadsel Hallpark plikter å holde anlegget i forsvarlig stand. Dette innebærer klatreflater, forankringer annet fastmontert utstyr.
Sikkerhetsregler
Opphold i klatresenteret
Barn under fylte 13 år som oppholder seg i klatresenteret skal være under tilsyn av ansvarlig voksen over 18 år. Den voksne er ansvarlig for at medfølgende barn informeres om og overholder reglene.

Personer fra 13 til og med 17 år kan oppholde seg i klatresenteret uten tilsyn når foresatte har signert
ansvarserklæring. Ved deltagelse på organisert aktivitet må deltagere forholde seg til ansvarlig instruktør.

Sikring skal foregå med UIAA- og CE-godkjent utstyr.

Oppdager du feil og/eller mangler på anlegget som fører til økt risiko, eller ser at andres adferd kan føre til risiko for ulykker har du plikt til å varsle personalet eller tilgjengelig instruktør.

Sko er påbudt ved klatring. Barfotklatring er ikke tillatt.

Unngå å stikke fingrene i boltehengere og annet stål.

Se opp og vær oppmerksom på at det kan falle ned gjenstander (klatregrep, karabiner) og klatrere. Tenk over hvor du står og hvor du velger å oppholde deg når du ikke klatrer.

Ikke gå mellom sikrer og klatrer, samt vær påpasselig med avstand til vegg/toppanker når du sikrer.

Man skal ikke være påvirket av rusmidler når man er i klatresenteret. Overtredelser av dette medfører utestengelse.
Buldring
Hvilende buldrere skal gi plass til aktive buldrere.

Du er selv ansvarlig for at andre buldrere ikke faller på deg.

Se deg for før du hopper ned. Klatre ned dersom det er mulig.

Klatring over toppkant er ikke tillatt.

Unngå unødvendig bruk av toppkant.

Løping og herjing på fallmadrass/tjukkas er ikke tillatt.
Tauklatring
Alle som klatrer i senteret skal ha lest klatrevettplakaten og følge klatrevettreglene.

Sikring krever Topptaukort eller Brattkort til henholdsvis topptauklatring og ledklatring.

Ved ledklatring SKAL ALLE bolter klippes. Innklipp på første slynge er påbudt!

Ved stor vektforskjell på klatrer/sikrer må risikoreduserende tiltak vurderes. Det er Ohm tilgjengelig i veggen dersom det er nødvendig. Ta kontakt med personalet for lån samt introduksjon til bruk.

Aldri klipp inn to tau i samme karabin.

Person over 18 år med brattkort eller topptaukort kan veilede en person uten sikringskort (så fremst personen har gjennomført kurs) forutsatt at veilederen alltid holder i den passive tauenden, står på bakken og har sin fulle oppmerksomhet på sikreren.

All aktivitet utenfor standard NKF-metode for topptau og ledklatring skal avklares med ansvarlig personell i Trollfjordveggen.
Signering
- Jeg er inneforstått med at klatring og aktivitet i Trollfjordveggen innebærer risiko, og at all aktivitet og opphold på senteret skjer på eget ansvar.

- Jeg er pliktig å følge sikkerhetsreglene og instrukser gitt av personalet. Ved brudd på disse har personalet rett til å frata sikringskort eller bortvise personer etter eget skjønn.

- Jeg er pliktig å varsle personalet dersom jeg opplever feil eller mangler på anlegget, eller ser at andres atferd kan føre til risiko.

- All form for instruksjon og organisert aktivitet skal avtales med Trollfjordveggen i forkant av besøket.

- Hadsel Hallpark/Trollfjordveggen frasier seg ethvert erstatningsansvar for skader som måtte oppstå under klatring eller annen aktivitet på senteret.

- Jeg er inneforstått med at sikkerhetsregler og ansvarserklæring kan endres uten varsel. Eventuelle endringer vil kunngjøres ved oppslag i senteret.
Må fylles ut *
Required
Dato for signering *
MM
/
DD
/
YYYY
Navn *
Your answer
Barn nr 1 som det signeres for, med fødselsdato
Your answer
Barn nr 2, med fødselsdato
Your answer
Barn nr 3, med fødselsdato
Your answer
Barn nr 4, med fødselsdato
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy