Evaluation Christmas concert 2019
Denna (anonyma) utvärdering är utformad för att besvaras av:

• Volontärer
• Vårdnadshavare till elever

Under varje fråga önskar vi att du kryssar i ett lämpligt svarsalternativ, och du har också möjlighet att lämna kommentar till dina svar i slutet. Dina synpunkter är värdefulla i arbetet med utvecklingen av julkonserten. Tack för din medverkan! Dina svar gör att vi kan utveckla och förbättra konserten ytterligare.
Varmt välkommen till nästa års konsert söndagen den 13 december 2020.

SMU och Svandammens Musikskola
**********************************************************************************************************************

This (anynomous) evaluation is designed to be answered by:

• Volonteers
• Caretakers of students

Under each question we want you to mark one answer and you will also get the opportunity to leave comments to your answers at the end. Your wiews are valuable in our efforts to develop the consert. Thanks for you participation. Your answers help us to develop the concert and make it better.
Most welcome to Christmas concert 12 December 2020!

SMU and Svandammens Musikskola
Hur uppfattade du julkonserten som helhet? What was your general opinion about the concert?
Vad tyckte du om repetitionstillfällena? What did you think about the rehearsals?
Hur kan repetitionerna förbättras? How can the rehearsals be improved?
Your answer
Vad tyckte du om informationen om julkonserten? What do you think about the information about the concert?
Hur kan vi förbättra informationen? How can the information be improved?
Your answer
Hur fungerade det att anmäla sig till julkonserten via webformuläret? What do you think about the sign up procedure using the web form?
Hur kan vi förbättra anmälningförfarandet? How can the sign-up procedure be improved?
Your answer
Vad var det bästa med julkonserten? What was the best thing of the concert?
Your answer
Något annat som kan förbättras? What else can be improved?
Your answer
Lämna gärna ytterligare kommentarer här t.ex om repertoaren, innehåll, repetitionerna och konserten, lärarnas insats och övrig personal. Please, leave additional comments e.g. about the content, repertoire, the rehearsals and the consert, musical leaders contribution and other staff
Your answer
Vill du komma till konserten nästa år? Do you want to come to the concert next year?
Var du volontär - om ja, hur var din upplevelse? Did you help out - if yes what was your experience?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy