REJESTRACJA SZTAFETY / RELAY REGISTRATION

UWAGA !!! WSZYSCY ZAWODNICY REPREZENTUJĄCY PSP CHCĄCY WYSTARTOWAĆ RAZEM W SZTAFECIE MUSZĄ REPREZENTOWAĆ TO SAMO WOJEWÓDZTWO (PRACOWAĆ W JEDNEJ KM/KP LUB W KM/KP PODLEGŁYCH JEDNEJ KW).
  This is a required question

  ZAWODNIK 1 / COMPETITOR 1

  This is a required question
  This is a required question

  ZAWODNIK 2 / COMPETITOR 2

  This is a required question
  This is a required question

  ZAWODNIK 3 / COMPETITOR 3

  This is a required question
  This is a required question

  ZAWODNIK 4 / COMPETITOR 4

  This is a required question
  This is a required question

  ZAWODNIK 5 / COMPETITOR 5

  This is a required question
  This is a required question