Zgłoszenie do Szkoły dla Dorosłych WILIAMS w Chełmie
Jeżeli chcesz zapisać się do naszej szkoły, możesz również skontaktować się z nami telefonicznie (+48 517 436 944 oraz 82 569 67 41) lub odwiedzić nas osobiście - Chełm, Pl. Dr. E. Łuczkowskiego 15
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Kierunki:
OPIEKUN MEDYCZNY

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEProszę o przyjęcie mnie na kierunek: *
Semestr *
Imię *
Drugie imię *
Nazwisko *
Data urodzenia *
Miejsce urodzenia *
Numer PESEL *
Adres zamieszkania *
Adres do korespondencji *
Numer telefonu *
Nazwa szkoły średniej i rok ukończenia *
W razie wypadku powiadomić *
Informacje dodatkowe
Ja wyżej podpisana/y, wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku przez szkolę Wiliams Sp. z o.o. z siedzibą w Pokrówce, ul. Jarzębinowa 10e, 22 - 100 Chełm. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wiliams Sp. z o.o. z siedzibą w Pokrówka, ul. Jarzębinowa 10e, jako administratora danych, w zakresie zawartym w Formularzu zgłoszeniowym, a także bezterminowe ich wykorzystanie w celach rekrutacyjnych, informacyjnych, oraz egzaminacyjnych a także promocyjno-marketingowych oraz udostępnianie ich w zakresie niezbędnym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz System Informacji Oświatowej, Obsługa Dotacji dla Placówek Niepublicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie. Wyrażam także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podane przez siebie dane kontaktowe przesyłane przez Wiliams Sp. z o. o. oraz przekazywanie swoich danych osobowych wyżej wymienionym podmiotom w celach informacyjnych, rekrutacyjnych oraz egzaminacyjnych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Zgoda ma charakter dobrowolny i może być odwołana w każdym czasie. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.