แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการอบรมปฏิบัติธรรมนำความสุขด้วยหลักพุทธธรรม สู่สังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2561 ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดอนาลโย ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
The form แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการอบรมปฏิบัติธรรมนำความสุขด้วยหลักพุทธธรรม สู่สังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2561 ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดอนาลโย ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy