Detské kurzy Cirkus-kus, KCK, I. trimester 2020/21
I. trimester 2020/21

Začiatok trimestra: 14.9.2020
Koniec trimestra: 18.12.2020

Kurz prebieha v Karloveskom centre kultúry na adrese Molecova 2.
DIEŤA
Informácie o kurzistovi
Meno: *
Dátum narodenia: *
MM
/
DD
/
YYYY
Špeciálne informácie (alergie, zdravotné problémy a iné)
Tel.č. (ak dieťa má):
Zákonný zástupca
kontaktné informácie
Meno: *
Bydlisko: *
e-mail: *
Tel.č.: *
Prihlasujem dieťa na kurz: *
Platobné údaje:
Fakturačné údaje:
OZ CirKusKus

Hlaváčiková 28, 84105, Bratislava
IČO: 42356652
DIČ: 2024042636
IBAN: SK7483300000002200545223
BIC: FIOZSKBAXXX

Do poznámky prosím uviesť Meno a Priezvisko dieťaťa, ktoré kurz navštevuje
Ako ste sa o našich kurzoch dozvedeli?
Clear selection
Podmienky kurzu:
Súhlas dotknutej osoby

V zmysle § 7 zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí
dotknutá osoba (účastník kurzu, resp. jeho zákonný zástupca) so spracovaním osobných údajov,
výhradne však len pre interné účely organizátora. Dotknutá osoba taktiež súhlasí s prípadným
použitím fotografií, resp. videozáznamov, kde je vyobrazená, bez nároku na honorár. Organizátor sa
zaväzuje používať záznamy účastníka výhradne len spôsobom neznižujúcim dôstojnosť a dobré meno
účastníka, a to výhradne len v súvislosti s prezentáciou svojej činnosti.

Zodpovednosť lektora za neplnoletého účastníka
Zodpovednosť lektora za neplnoletého účastníka kurzu vzniká od času určeného ako začiatok lekcie,
ak je účastník prítomný na mieste realizácie lekcie (výnimkou sú hodiny prebiehajúce za aktívnej
účasti rodičov, kedy je zodpovednosť na rodičovi, resp. zákonnom zástupcovi počas celej lekcie). Ak
účastník opustí priestor výkonu lekcie, zodpovednosť prechádza opäť na zákonného zástupcu. Rodič
dieťaťa, jeho zákonný zástupca alebo iná oprávnená osoba prehlasuje, že si je vedomý, že účastník
kurzu je povinný rešpektovať a dodržiavať pokyny lektorov, chrániť a neohrozovať svoje zdravie a
zdravie ostatných účastníkov.

Zdravotný stav dieťaťa a vyhlásenie zákonného zástupcu:

Podpisom prihlášky a akceptovaním podmienok pre zápis do kurzu rodič dieťaťa, jeho zákonný
zástupca alebo iná oprávnená osoba prehlasuje, že mu nie je známy žiadny dôvod (napr. zlý zdravotný
stav), pre ktorý by jeho dieťa nemohlo športovať, resp. navštevovať kurz cirkusových umení

Pravidlá - iné:

Úhrada za kurz musí byť na účte OZ CirKusKus pred prvou lekciou daného kurzu.
Školné je refundovateľné len v prípade dlhodobejších zdravotných problémov, ktoré musia byť
dokladované lekárskym potvrdením, odo dňa keď je lektorovi kurzu ohlásená absencia. V ostatných
prípadoch absencie (aj dlhšej) sa školné nevracia.
Súhlasím s hore uvedenými pravidlami *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy