Ruumiloome seminarid
Rahandusministeerium koostöös Kultuuriministeeriumiga, Keskkonnaministeeriumiga, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning nende allasutustega on välja töötamas ruumiloome koolitusprogrammi (seminare), mille fookuses on ruumi kvaliteet, detailplaneeringud, projekteerimistingimused, ehitusluba, kasutusluba ja riiklik järelevalve.
Kavandamisel on kolm koolitusprogrammi - "RUUMILOOME SEMINAR TIPPJUHTIDELE", "RUUMILOOME ABC SEMINAR JUHTIDELE JA SPETSIALISTIDELE", "RUUMILOOME SEMINAR SPETSIALISTIDELE". Nende koolitusprogrammide sisuteemad on samad, kuid käsitluse põhjalikkus erinev. Seminarid koosnevad teoreetilisest ja praktilisest osast.
Teoreetilises osas läbivalt:
 käsitletakse teooriat erinevate krundi kasutamise sihtotstarvete kavandamise eripärasid arvestades
 ilmestatakse teooriat parima praktika näidetega või näidetega „ära palun nii tee“
 antakse soovitusi kliimamuutustega kohanemiseks ja kuritegevuse riskide maandamiseks
 tutvustatakse asjakohaseid vaideotsuseid ja kohtulahendeid
 võimalusel käsitletakse ka piirkondlikke eripärasid (nt Ida-Virumaal kaevandamine)
Praktiline osa on seotud teoreetilise osa teemadega, sh üheks osaks võib olla õppekäik (vaatlus).

Selleks, et välja töötada tegelikule vajadusele sobivaim koolitusprogramm, palume Sinu kaasabi. Küsimustikule vastamine võtab aega u 30 minutit. Võimalusel palun koonda oma asutuses ka teiste planeerimis- ja ehitustegevusega tegelevate isikute koolitushuvi info. Kui info koondamine pole võimalik, palun edasta küsimustik ka teistele vastamiseks.

***
Seminarid on avaliku sektori töötajatele tasuta.
Ülevaade kavandatavatest seminaridest
Nimi *
Your answer
Asutus *
Your answer
1. Palun esitage oma ettepanekud teema "Ruumi kvaliteet" sisu täpsustamiseks ja võimalike koolitajate kohta
Captionless Image
Your answer
2. Palun esitage oma ettepanekud teema "Ehitusõiguse määramine" sisu täpsustamiseks ja võimalike koolitajate kohta
Captionless Image
Your answer
3. Palun esitage oma ettepanekud teema "Liikuvus, juurdepääs ja tehnovõrgud" sisu täpsustamiseks ja võimalike koolitajate kohta
Captionless Image
Your answer
4. Palun esitage oma ettepanekud teema "Pärand ja kultuuriväärtused" sisu täpsustamiseks ja võimalike koolitajate kohta
Captionless Image
Your answer
5. Palun esitage oma ettepanekud teema "Loodusväärtused" sisu täpsustamiseks ja võimalike koolitajate kohta
Captionless Image
Your answer
6. Palun esitage oma ettepanekud teema "Projekteerimine ja ehitusluba" sisu täpsustamiseks ja võimalike koolitajate kohta
Captionless Image
Your answer
7. Palun esitage oma ettepanekud teema "Kasutusluba ja riiklik järelevalve" sisu täpsustamiseks ja võimalike koolitajate kohta
Captionless Image
Your answer
8.1 Mitu inimest teie asutusest sooviks osaleda koolitusel "Ruumiloome seminar tippjuhtidele"(eeldatav maht 1 päev)?
Captionless Image
Your answer
8.2. Mitu inimest teie asutusest sooviks osaleda koolitusel "Ruumiloome ABC seminar juhtidele ja spetsialistidele"(eeldatav maht 2 päeva)?
Captionless Image
Your answer
8.3. Mitu inimest teie asutusest sooviks osaleda koolituse "Ruumiloome seminar spetsialistidele" kõigis moodulites (eeldatav maht kokku 10-11 päeva)?
Captionless Image
Your answer
8.4. Mitu inimest teie asutusest sooviks osaleda koolitusel "Ruumiloome praktikum spetsialistidele" moodulis "Ruumi kvaliteet" (eeldatav maht 2-3 päeva)? Märgi, kui ei soovi osaleda kõigis moodulites
Your answer
8.5. Mitu inimest teie asutusest sooviks osaleda koolitusel "Ruumiloome praktikum spetsialistidele" moodulis "Ehitusõiguse määramine" (eeldatav maht 1 päev)? Märgi, kui ei soovi osaleda kõigis moodulites
Your answer
8.6. Mitu inimest teie asutusest sooviks osaleda koolitusel "Ruumiloome praktikum spetsialistidele" moodulis "Liikuvus, ligipääs ja tehniline taristu" (eeldatav maht 2 päev)? Märgi, kui ei soovi osaleda kõigis moodulites
Your answer
8.7. Mitu inimest teie asutusest sooviks osaleda koolitusel "Ruumiloome praktikum spetsialistidele" moodulis "Pärand ja kultuuriväärtused" (eeldatav maht 1 päev)? Märgi, kui ei soovi osaleda kõigis moodulites
Your answer
8.8. Mitu inimest teie asutusest sooviks osaleda koolitusel "Ruumiloome praktikum spetsialistidele" moodulis "Looduskeskkonna väärtused" (eeldatav maht 2 päeva)? Märgi, kui ei soovi osaleda kõigis moodulites
Your answer
8.9. Mitu inimest teie asutusest sooviks osaleda koolitusel "Ruumiloome praktikum spetsialistidele" moodulis "Projekteerimine ja ehitusluba" (eeldatav maht 1 päev)? Märgi, kui ei soovi osaleda kõigis moodulites
Your answer
8.10. Mitu inimest teie asutusest sooviks osaleda koolitusel "Ruumiloome praktikum spetsialistidele" moodulis "Ehitise kasutusluba ja riiklik järelevalve" (eeldatav maht 1 päev)? Märgi, kui ei soovi osaleda kõigis moodulites
Your answer
Kas sooviksid veel midagi lisada?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy