Khảo Sát LCAP
Liệt kê dưới đây là những hành động liên quan đến một trong ba mục tiêu LCAP của Học Khu Thống Nhất San Gabriel. Sử dụng tỉ lệ được cung cấp, xếp hạng tầm quan trọng tương đối của từng hành động để vẫn là một ưu tiên trong bản cập nhật hàng năm của LCAP.

Cảm ơn bạn đã cung cấp phản hồi về Kế Hoạch Trách Nhiệm Kiểm Soát Địa Phương trong ba năm.

2017-2020 (LCAP) của chúng tôi. Vui lòng hoàn thành trước Thứ Sáu, Ngày 18 Tháng 5 năm 2018.
*Yêu cầu

Vai trò của bạn là gì?
Con tôi...( chọn bất kỳ và tất cả những gì áp dụng):
Vui lòng cho biết bạn liên kết với trường nào nhất. Bạn có thể chọn nhiều hơn một. *
Required
Mục Tiêu 1: Tối ưu hóa điều kiện học tập cho học sinh: Các điều kiện cho việc học, bao gồm các dịch vụ cơ bản, việc thực hiện các tiêu chuẩn chung của tiểu bang, và việc tiếp cận khóa học cho học sinh sẽ được duy trì hoặc cải thiện.
Vui lòng đánh giá tầm quan trọng của từng hành động hoặc dịch vụ. (4 Rất quan trọng, 3 Hơi quan trọng, 2 Không
quan trọng lắm, 1 Không quan trọng)- Chỉ đánh dấu một hình bầu dục mỗi hàng.
4- Rất quan trọng
3- Hơi quan trọng
2- Không quan trọng lắm
1- Không quan trọng
Cung cấp công nghệ thế Kỹ 21 và hỗ trợ nhân viên cho tất cả trường học.
Cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp chất lượng cao cho tất cả nhân viên bao gồm hỗ trợ cảm ứng cho tất cả giáo viên mới.
Mua và / hoặc thay thế tài liệu và tài liệu giảng dạy đã được thông qua.
Cung cấp đào tạo cho phụ huynh về sẵn sàng lên đại học và nghề nghiệp.
Thanh toán cho bài Thi PSAT, AP, SAT, và ACT cho tất cả học sinh có thu nhập thấp.
Mục tiêu 2: Tối đa hóa thành tích học sinh: Học sinh sẽ tăng thành tích học tập trong môn Văn Học, Toán, và các lĩnh vực nội dung cốt lõi khác theo quyết định của CDE và Hội Đồng Quản Trị, và sẽ tiến bộ để chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp.
Vui lòng đánh giá tầm quan trọng của từng hành động hoặc dịch vụ. (4 Rất quan trọng, 3 Hơi quan trọng, 2 Không
quan trọng lắm, 1 Không quan trọng)- Chỉ đánh dấu một hình bầu dục mỗi hàng.
4- Rất quan trọng
3- Hơi quan trọng
2- Không quan trọng lắm
1- Không quan trọng
Cung cấp thêm tài nguyên và tài liệu giảng dạy.
Cung cấp cơ hội can thiệp mở rộng cho học sinh có nguy cơ không đậu.
Cung cấp thêm thời gian phát triển và cộng tác chuyên nghiệp cho tất cả nhân viên để hỗ trợ các học sinh có nguy cơ cao.
Duy trì và hỗ trợ các chương trình đặc biệt tại tất cả các trường học. (AVID, MIE, STEM, Dual Immersion, vv.)
Cung cấp thêm các dịch vụ và hỗ trợ cho Học Sinh Học Anh Ngữ.
Mục tiêu 3: Nuôi dưỡng môi trường học tập hấp dẫn: Tăng sự tham gia của phụ huynh vào việc ra quyết định của trường, và sự tham gia của học sinh liên quan đến việc tham gia và duy trì một môi trường học tập an toàn, tích cực.
Vui lòng đánh giá tầm quan trọng của từng hành động hoặc dịch vụ. (4 Rất quan trọng, 3 Hơi quan trọng, 2 Không
quan trọng lắm, 1 Không quan trọng)- Chỉ đánh dấu một hình bầu dục mỗi hàng.
4- Rất quan trọng
3- Hơi quan trọng
2- Không quan trọng lắm
1- Không quan trọng
Khuyến khích phụ huynh tham gia vào tư vấn của Học Khu và trường học ủy ban và tham dự các sự kiện do nhà trường / khu vực tài trợ.
Cung cấp thông dịch viên tại các buổi hội thảo Phụ Huynh,diễn đàn và thông tin liên lạc từ trường học về nhà.
Cung cấp sự can thiệp hành vi tích cực và hỗ trợ nhân viên để tạo ra một môi trường học tập an toàn.
Cung cấp thông tin và tài liệu giảng dạy liên quan đến chống bắt nạt và giáo dục nhân vật.
Duy trì và / hoặc mở rộng cơ hội GATE tại trường học.
Bạn đã tham gia hoạt động của trường trong năm nay chưa? (PTA, Open House, Hội Nghị Phụ Huynh)- Chỉ đánh dấu một hình bầu dục.
Bạn có thường cảm thấy được chào đón ở trường của con bạn? - Chỉ đánh dấu một hình bầu dục.
Nhận xét hoặc đề xuất bổ sung:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of San Gabriel Unified School District. Report Abuse - Terms of Service