Ankieta-Logistyka i bezpieczeństwo transakcji
Logistyka i bezpieczeństwo transakcji oraz preferencje odbiorców w świetle współczesnych koncepcji i metod zarządzania na rynku towarów elektronicznych (komputery, oprogramowanie, telekomunikacja, laptopy i telefony)
Proszę podać charakterystykę Państwa firmy: *
Czy prowadzicie Państwo także działalność eksportową lub importową (także zakupy i sprzedaże na terenie Unii Europejskiej) ? *
Od 2009 roku stało się dopuszczalne dokonywanie rozliczeń pomiędzy polskimi podmiotami w obcej walucie, a co za tym idzie możliwe jest wystawianie faktur krajowych w walutach innych niż polskie złote. W związku z powyższym chcielibyśmy ocenić powszechność praktyk rynkowych w tym zakresie:
1) Czy Państwa krajowi dostawcy prezentują (oprócz zlotowych) cenniki ofertowe w innej walucie niż złoty polski ? *
2) Czy zdarza się przeliczanie przez polskich dostawców cen cennikowych w oparciu o wycenę kursów walut w danym okresie ? *
3) Czy Państwa krajowi dostawcy umożliwiają zapłatę za towary lub usługi w innej walucie niż złoty polski ? *
4) Czy w Państwa ocenie praktyka fakturowania w obrocie krajowym w innej walucie niż zloty polski jest znana i praktykowana ? *
5) Czy w Państwa ocenie praktyka płatności w obrocie krajowym w innej walucie niż zloty polski ma na celu częściowe zabezpieczenie stron przed różnicami kursowymi ? *
Procedury logistyczne
W tym miejscu chcielibyśmy poznać Państwa opinie związane z procedurami logistycznymi dotyczącymi zakupu i sprzedaży towarów.
1) Czy Państwa dostawcy oferują wysyłkę zakupionych towarów wprost do odbiorcy ostatecznego (do Waszego klienta) tzw. dropshipping ? *
2) Czy z takiej procedury korzystacie także jako podmioty występujące „w środku” łańcucha dostaw (to znaczy, że po Was może wystąpić jeszcze kolejny etap dostawca- odbiorca) ? *
3) Czy obawiacie się Państwo, że jeśli podczas zakupów Wasz dostawca otrzyma do realizacji wysyłki dane Klienta, to z tego właśnie powodu może w przyszłości z wami u tego Klienta konkurować ? *
4) Czy istnieją jakieś towary lub usługi (np. oprogramowanie) przy zamawianiu których muszą Państwo obligatoryjnie ujawnić dane Klienta swojemu dostawcy ? *
5) Czy uważacie Państwo, że procedura wysyłki towarów do klienta wprost od Waszego dostawcy jest dla Państwa bezpieczna ? *
6) Czy uważacie Państwo, że procedura wysyłki towarów do klienta zlokalizowanego poza miejscem Państwa działalności wprost z magazynu Waszego dostawcy jest dla Waszej firmy tańsza, a więc korzystniejsza ekonomicznie ? *
7) Czy zdarza się, że Państwa dostawca i Państwo sprzedajecie towary do tego samego klienta na przestrzeni tego samego roku ? *
Praktyki gospodarcze
Teraz chcielibyśmy poznać Państwa wiedzę i stanowisko dotyczące praktyk gospodarczych w zakresie przyjmowania i realizacji zamówień:
1) Czy zdarza się, że oferujecie Państwo klientowi towar, którego nie macie na stanie swojego sklepu/magazynu, a zamówicie go u dostawcy nastąpi dopiero w momencie potwierdzenia zamówienia przez klienta? *
2) Jaki przeciętnie czas upływa między otrzymaniem towaru, a jego wydaniem klientowi (wysłaniem do klienta), tzn. jak długo składujecie towar w magazynie ? W przypadku istotnych różnic między asortymentami proszę podać odpowiedź dla głównego asortymentu. W razie konieczności można udzielić więcej niż 1 odpowiedzi ? *
Required
3) Gdy Państwa zamówienie u dostawcy dotyczy w całości kontraktu dla konkretnego klienta z poza waszej lokalizacji (i nie wymaga przetworzenia lub złożenia) , to korzystacie Państwo z możliwości zlecenia dostawy bezpośrednio do ostatecznego klienta ? *
4) Czy zdarza się w Państwa praktyce gospodarczej, że kupujecie całe jednolite zamówienie (partię towarów) tylko dla jednego odbiorcy? *
Praktyczne realia transakcji
W tej części ankiety prosilibyśmy, abyście Państwo pomogli nam odnieść pojęcie należycie starannych działań gospodarczych do powszechnych uznawanych, aprobowanych i stosowanych przez Was praktycznych realiów transakcyjnych:
1) Jeśli kupują Państwo towar u nowego dostawcy to, czy przed transakcją sprawdzacie jego (dostawcy) historię gospodarczą, gromadzicie dokumenty podatkowe i rejestrowe poświadczające o jego dobrej kondycji gospodarczej ? *
2) Jeśli kupują Państwo towar u znanego wam, stałego dostawcy to, czy przed transakcją sprawdzacie jego historię gospodarczą, gromadzicie dokumenty podatkowe i rejestrowe poświadczające jego bieżącą kondycję ? *
3) Jeśli sprzedają Państwo towar za gotówkę lub bez odroczonego terminu płatności , to czy przed wykonaniem transakcji sprawdzacie Klienta historię gospodarczą, gromadzicie dokumenty podatkowe i rejestrowe poświadczające jego bieżącą kondycję ? *
4) Jeśli sprzedają Państwo towar z odroczonym terminem płatności, to czy przed wykonaniem transakcji kontrolujecie Klienta historię gospodarczą, gromadzicie dokumenty podatkowe i rejestrowe poświadczające jego bieżącą kondycję? *
5) Czy stosowane przez Państwa terminy płatności w dostawach za granicę różnią się od terminów płatności w transakcjach krajowych? *
6) Czy prowadzicie Państwo ewidencję numerów seryjnych dostarczanych Wam towarów handlowych? (pytanie nie dotyczy licencji programów) *
7) Czy prowadzicie Państwo dokumentację zdjęciową/filmową realizowanych przez Was dostaw towarów? *
8) Czy kupując towar domagają się Państwo od dostawcy informacji dotyczących wcześniejszych etapów dostaw tego towaru (od kogo i na jakich warunkach towar nabył Wasz dostawca, dostawca Waszego dostawcy itd.) i czy otrzymujecie te informacje? *
9) Czy kupując większa partię towarów w celu upewnienia się o prawidłowości zawartości otwierają Państwo pudełka/opakowania jednostkowe zapakowane przez producentów? *
10) Czy gdybyście mieli Państwo sprzedać towar za granicę w walucie obcej to wolelibyście zapłacić dostawcy cenę za dostawę w tej samej walucie w jakiej otrzymacie swoją zapłatę od Klienta, czy może wolelibyście dokonać płatności do dostawcy w złotych? *
11) Czy kupując powszechnie znany na rynku towar, nabędziecie go wyłącznie w tzw. autoryzowanej przez producenta dystrybucji krajowej, czy tez dopuszczacie Państwo oferty konkurencyjnych dostawców z rynku krajowego lub zagranicznego? *
12) Czy istnieje praktyka rynkowa wskazująca, że produkt tego samego producenta o tej samej nazwie i typie wspecyfikacji przygotowywanej na rynki zagraniczne np. niemiecki lub brytyjski może być uznany przez klienta zabardziej atrakcyjny niż jego odpowiednik z rynku polskiego (lepsza jakość, wydajność, większa użyteczność,większy wybór wersji kolorystycznych, dodatki nieosiągalne na naszym rynku, itp.) ? *
13) Czy istnieje praktyka rynkowa wskazująca, że produkt tego samego producenta o tej samej nazwie i typie wspecyfikacji przygotowywanej na rynki zagraniczne może być atrakcyjniejszy i występować w bogatszejkompletacji lub np. większej liczbie kolorów ? *
14) Poniżej prezentujemy kilka modeli transakcyjnych dostaw zagranicznych, proszę wskazać który z nichuważacie Państwo za bardziej aprobowany, optymalny, pasujący do realiów współczesnego rynku:
Model 1
- Złożenie klientowi zagranicznemu oferty w walucie na podstawie rozeznania rynku i negocjacji z klientem
- Ustalenia wstępne z dostawcą krajowym - ustalenie ceny zakupu w WALUCIE KONTRAKTU
- Przyjęcie zamówienia od Klienta zagranicznego
- Zakup towarów dla Klienta z fakturą dostawy w walucie
- Zlecenie wysyłki towaru i dla klienta bezpośrednio z magazynu dostawcy
- Otrzymanie od Klienta zapłaty w walucie
- Zapłata dostawcy w tej samej walucie jak otrzymane środki od klienta

Model 2
- Złożenie klientowi zagranicznemu oferty w walucie na podstawie rozeznania rynku i negocjacji z klientem
- Ustalenia wstępne z dostawcą krajowym - ustalenie ceny zakupu w POLSKICH ZŁOTYCH
- Przyjęcie zamówienia od Klienta zagranicznego
- Zakup towarów dla Klienta z fakturą dostawy w POLSKICH ZŁOTYCH
- Zlecenie wysyłki towaru i dla klienta bezpośrednio z magazynu dostawcy
- Otrzymanie od Klienta zapłaty w walucie
- Przewalutowanie otrzymanej zapłaty na złote polskie
- Zapłata dostawcy w złotych polskich

Model 3
- Złożenie klientowi zagranicznemu oferty w walucie na podstawie rozeznania rynku i negocjacji z klientem
- Ustalenia wstępne z dostawcą krajowym - ustalenie ceny zakupu w POLSKICH ZŁOTYCH
- Przyjęcie zamówienia od Klienta zagranicznego
- Zakup towarów dla Klienta z fakturą dostawy w POLSKICH ZŁOTYCH
- Wysyłka towaru do naszego magazynu
- Przepakowanie towaru i wysyłka do Klienta zagranicznego
- Otrzymanie od Klienta zapłaty w walucie
- Przewalutowanie otrzymanej zapłaty na złote polskie
- Zapłata dostawcy w złotych polskich

Model 4
- Ustalenia wstępne z dostawcą krajowym określenie cen i dostępności
- Zakup dużej partii towarów do magazynu od dostawcy
- Zaplata za towar dostawcy w złotych ze środków własnych lub kredytowych
- Poszukiwanie odbiorców na zakupiony i składowany towar
- Złożenie klientowi zagranicznemu oferty w walucie na podstawie rozeznania rynku i negocjacji z klientem na część towarów dostępnych w magazynie
- Przepakowanie towaru i wysyłka do Klienta zagranicznego
- Otrzymanie od Klienta zapłaty w walucie
- Przewalutowanie otrzymanej zapłaty na złote polskie
- Dalsza poszukiwanie Klientów
- Kolejne powtórzenie kroków związanych ze sprzedażą dla kolejnych klientów ż do wyczerpania stanu magazynowego
Z opisanych powyżej modeli, wybierz optymalny dla Ciebie *
Dziękuję, za wypełnienie ankiety.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy